GLOBAALI KEHITYS


Olemme Dodossa kiinnostuneita ratkaisuista myös niihin yhteisiin ongelmiin, joiden kanssa kamppaillaan kaukana Suomesta. Toteutamme omia projekteja globaalin hyvinvoinnin edistämiseksi sekä otamme aktiivisesti kantaa kansalliseen ja kansainväliseen ympäristöpolitiikkaan. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!
Tällä hetkellä Globaali kehitys -ryhmä visioi tapoja tehdä tulevaisuuden kehitysyhteistyötä. Tavoitteena on löytää yhteistyömalli, joka purkaisi perinteisiä auttajien ja autettavien rooleja. Aiomme toteuttaa tältä pohjalta oman hankkeen. Uudet jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan sekä visiointiin että konkreettisen hankkeen valmisteluun.

Hautomo

Hautomossa keskustellaan vapaasti eri ympäristökysymyksistä, aina jakamistaloudesta, energiaskenaarioista ja ympäristöahdistuksen psykologiasta Marsin kolonisaatioon sekä ajankohtaisiin, uusiin ilmiöihin. Myös toiveet haudottaviksi aiheiksi ovat tervetulleita. Hautomo perustuu vertaisoppimiseen eli asiantuntija-auktoriteetin sijasta ammennamme kaikkien osallistujien omasta taustasta ja ajattelusta ja opimme toisiltamme lisää. Hautomo on tarkoitettu sekä suurten visioiden että käytännön yksityskohtien pohdiskelusta kiinnostuneille. Täällä ajatukset saavat kypsyä hitaastikin. Hautomo on väylä, jossa globaalit ympäristökelat siirtyvät orgaanisesti keskusteluiksi ja ideoiksi. Tervetuloa mukaan hautomaan!

Hautomo toimii sekä Helsingissä että Oulussa.

Yhteyshenkilöt:

Helsinki Meri Lundahl & Oulu Liisa Pietikäinen 

Incubator

Incubator is a forum for free discussion about different environmental issue, from sharing economy, energy scenarios and psychology of environmental anxiety all the way to the colonisation of Mars and new emerging phenomena. Also wishes for incubated topics are welcome. Incubator is based on peer learning, embracing the diverse backgrounds and knowledge of the participants, learning from each other rather than from an authoritarian expert. Incubator suits for people interested in pondering both large-scale visions and practical details. Here, new thoughts can be cultivated without hurry. Welcome to incubate!

Incubator functions in both Helsinki and Oulu.

Contact persons:

Helsinki Meri Lundahl & Oulu Liisa Pietikäinen |  


MENNEET HANKKEET

Sinsibere 2001–2015

Maaseutukylien naisten ekologinen yrittäjyys oli hankkeen keskiössä 14 vuoden ajan. Tavoite oli, että naiset eivät joutuisi turvautumaan metsäkatoa aiheuttavaan polttopuun myyntiin. Kahdeksaan kylään perustetut naisten mikrolainapiirit toimivat hienosti, ja vuonna 2007 Bamakon ympäristökuntien naiset perustivat Sinsibere-osuuskunnan. Osuuskunnassa naiset kehittävät pähkinävoin ja vihannesten tuontantoa ja markkinointia ja vahvistavat organisaatiotaitojaan.

Sinsiberessä seurataan edelleen tiiviisti osuuskunnan kehitystä ja jatketaan pienimuotoista osuuskunnan toiminnan tukemista. Tuki ja yhteydenpito kanavoidaan hankkeen yhteistyökumppanin MFC Nyetaakautta. Suomessa ryhmä tapaa edelleen muutaman kerran vuodessa ja tukee kumppanijärjestöä. Viimeinen hankkeen seurantamatka tehtiin vuoden 2016 lopussa.

Meri Paunonen | 

Tany Maitso 2007–2015

Tany Maitso on malagassin kieltä ja tarkoittaa vihreää maata. Hanke perustettiin vuonna 2007 kolmen aikaisemman hankkeen pohjalta, ja se toimi kolmella alueella Madagaskarin kaakkoisosassa. Tany Maitsossa mm. koulutettiin paikallisia pienviljelijöitä uusista viljelytekniikoista ja mehiläisten hoidosta, järjestettiin lukutaitokoulutuksia aikuisille, perustettiin kaksi kirjastoa ja istutettiin puita.

Toiminnan ajatuksena oli ollut alusta saakka parantaa paikallisten toimeentuloa ja vahvistaa yhteisöä eri tavoilla, kuten monipuolistuvan ruokavalion, naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisen ja uusien tulonlähteiden kautta. Samalla tavoitteena on ollut vähentää paikallisten painetta hyödyntää läheisten suojelualueiden – Madagaskarin viimeisten säilyneiden metsäalueiden – resursseja.

Kyläyhdistystoiminta oli Tany Maitson toiminnan keskiössä vuodesta 2010 lähtien. Vaikka uuden konseptin omaksuminen olikin paikoin haasteellista, toiminnan edut opittiin pian näkemään, ja yhdistyksiin liittyy koko ajan lisää jäseniä. Yhteistyössä on voimaa, ja yhdistystoiminnan kautta kyläläisten mahdollisuudet vaikuttaa oman alueensa kehitykseen ovat parantuneet. Lisäksi kyläyhdistystoiminta on parantanut naisten osallisuutta päätöksenteossa ja opettanut kyläläisiä tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia yhteisön kehittämiseksi.

Tany Maitson toimintaryhmä jatkaa kyläyhdistysten kehityksen seurantaa ja paikalliskirjastojen tukemista. Seuranta ja tuki suunnitellaan ja kanavoidaan hankkeen aikaisempien työntekijöiden Haingotiana Ramiarinjanaharyn sekä Chantal Andriharimidyn perustaman yhdistyksen, Diantanan, kautta.

Kaisa Torppa | 


Tany maitso -hankkeen loppuarviointiraportti

Arvioinnissa on keskitytty Dodon vuonna 2007 alkaneen Tany maitso -hankkeen viimeiseen hankekauteen 2013–2015. Tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka hyvin Dodon Tany maitso -hankkeen poistumissuunnitelman toteuttaminen, kyläyhdistysten toiminnan vakiinnuttaminen ja kapasiteetin vahvistaminen on onnistunut. Lisäksi on kiinnitetty huomiota yhdistysten vakauteen ja kykyyn toimia hankkeen jälkeen ja sitä kautta yhdistystoiminnan jatkuvuuteen ja hankkeen tulosten kestävyyteen. Hankkeen toimintojen onnistuminen mittaa myös sen päätavoitteiden, köyhyyden vähentämisen ja biodiversiteetin suojelun onnistumista.

Tany maitso näyttää pääosin saavuttaneen tavoitteensa. Useimmat kyläyhdistykset kykenevät jatkamaan toimintaansa itsenäisesti hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen omarahoituksesta jäi viimeisen vuoden jälkeen varoja, jotka käytetään hankealueille perustettujen kirjastojen toiminnan vahvistamiseen ja kyläyhdistysten seurantaan. Lisäksi varoja käytetään tarpeellisiksi katsottuihin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.


Kyläyhdistysten seurantaraportit 2016

Haarukanjälki

Dodo ry:n Haarukanjälki pureutuu globaaliin ruokajärjestelmään. Etsimme kestäviä ratkaisuja siihen, miten tulevaisuuden ruoka tuotetaan, kulutetaan ja jaetaan. Jätä hyvä jälki!
Kesäkaudella 2014 järjestettiin keskustelu- ja työpajasarja, jossa vastattiin ruokaan liittyviin myytteihin: Riittääkö ruoka maailman kasvavalle väestölle? Onko ihmisillä varaa ostaa sitä? Millä tavalla kakka ja pissa tai hyönteiset liittyvät tulevaisuuden globaaliin ruokaturvaan?