GAMBIA TESITO -hanke

Jatkohanke 2023–2026

Dodolle on myönnetty ulkoministeriön rahoitus jatkohankkeeseen Gambiassa, Senegalissa ja Guinea-Bissaussa! Tässä nelivuotisessa hankkeessa tavoitteena on jatkaa metsien kartoitus- ja seurantamenetelmän soveltamista ja kehittää edelleen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotuja kestäviä elinkeinoja.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kouluttaa paikallisia ympäristöviranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja kyläläisiä käyttämään metsänseurantatyökalua Gambiassa, Senegalissa ja Guinea-Bissaussa. Gambiassa aiemmin luotua karttaa tarkennetaan, ja kahden uuden maan osalta kartta luodaan kattamaan valitut pilottialueet. Tavoitteena on mahdollistaa paikallisten toimijoiden osallistuminen metsien- ja maankäytön seurantaan, mikä on tärkeää tasa-arvon ja demokratian kehittymisen kannalta. Työkalun odotetaan myös tehostavan rajat ylittävää metsiensuojelua ja yhteistyötä.

Tavoitteena on myös suojella suojavyöhykettä, joka ympäröi Kiang Westin kansallispuistoa, Gambian toiseksi suurinta suojelualuetta. Metsäpalokoulutuksia jatketaan Kiang Westin alueen kouluissa ja yhteisöissä yhteistyössä Gambian metsäosaston kanssa. Yksi tavoitteista on vähentää metsään kohdistuvaa painetta kehittämällä edelleen Jiffarongin asukkaiden kestäviä elinkeinoja, kuten mikroyrityksiä ja vihannesviljelyä, joiden odotetaan korvaavan polttopuun myynti tulonlähteenä. Lisäksi Jiffarongissa pilotoidaan uutta FMNR-menetelmää (farmer managed natural regeneration), ja sen odotetaan parantavan ruokaturvaa ja maaperän laatua.

Kaikki aktiviteetit toteutetaan yhteistyössä Dodon paikalliskumppani Freedom from Hunger Campaignin (FFHC) kanssa.

Hanke tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi viestinnän ja varainhankinnan kautta. Jos haluat olla osa globaalia muutosta, tule mukaan!Lähetä sähköpostia ja kerro mistä olet kiinnostunut.


Gambia Tesito -hanke (2021–2022)

Dodo on saanut ulkoministeriön rahoituksen uudelle hankkeelle Gambiassa! Tavoitteena on vuosina 2021–2022 soveltaa Suomen luonnonsuojeluliiton Madagaskarille kehittämää metsien kartoitus- ja monitorointimenetelmää Gambiaan, sekä auttaa paikallisen Jiffarongin kylän asukkaita sopeutumaan ilmastonmuutokseen uusia kestäviä tulonlähteitä, kuten vihannesviljelyä, kehittämällä.

Hankkeen aikana tuotetaan kartoitusmenetelmän avulla Gambian kaikki metsäalueet kattava interaktiivinen kartta, joka tehostaa paikallista metsiensuojelua. Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on kouluttaa Gambian ympäristöhallinnon virkamiehet sekä kansalaisjärjestöjen ja Jiffarongin kylän edustajat käyttämään metsien monitorointityökalua, jonka myötä vahvistetaan paikallistoimijoiden verkostoitumista ja mahdollisuuksia osallistua maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon.

Hankkeen tavoitteena on myös suojella suojavyöhykettä, joka ympäröi Kiang West -kansallispuistoa, Gambian toiseksi suurinta suojelualuetta. Alueella sijaitsee 15 kylää, joiden asukkaille järjestetään metsäpalokoulutusta yhteistyössä Gambian ympäristöhallinnon kanssa. Alueen suurimmassa kylässä, Jiffarongissa, kehitetään myös polttopuun keräämiselle korvaavia tulonlähteitä, jotta pienennetään metsään kohdistuvaa painetta, parannetaan asukkaiden ruokaturvaa ja autetaan heitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Dodon paikalliskumppanin Freedom From Hunger Campaignin kanssa yhteistyössä toteutettavia aktiviteetteja ovat myös suojavyöhykkeen uudelleenmetsitys, kasvimaan perustaminen viljelijänaisille ja mikrolainojen myöntäminen yritysten perustamiseen.

Uusi hanke tarjoaa vapaaehtoisille monia mahdollisuuksia osallistua, esimerkiksi viestinnän ja varainhankinnan kautta. Jos haluat olla osana globaalia muutosta, tule mukaan!

Laita sähköpostia sanni.siukola-ndure(at)dodo.org ja kerro mistä juuri sinä olet kiinnostunut.

Kuvat: Aleksi Rekunen

Ajankohtaista:
Suojele Gambian metsiä tukemalla metsäpalokoulutuksia!

Lue lisää »
Mesenaatti avoinna 9.9.–24.9.2023


Uutisia aiheesta

Erilainen joululahja (26.11.2023)
Sadonkorjuupäivitys Jiffarongin kylästä (18.2.2023)
Kompostin valmistus (25.1.2023)
Forest fire prevention (27.7.2022)
Identification and selection of beneficiaries (2.1.2022)
Community sensitization (15.12.2021)
Gambia Tesito: New agricultural extension worker & business trainer (3.12.2021)

Instagram

This year Forestry Department continued fire prevention and environment awareness workshops at schools in the Kiang West district.📍

One of the schools was Jiffarong elementary school (in the picture), where such training was last organized before the Tesito project started.📚

In three schools, total 270 students from grades 3 to 6, learned about:

🌱The importance of forests and the environment

🌱The causes and effects of deforestation

🌱The connection between deforestation and climate change

🌱Fire prevention strategies

🌱Climate change mitigation and adaptation

🌱The vital role individuals and communities play in protecting our forests and environment

Only together, with the children and the youths, we can build the greener future!💚

**

Gambian metsäosaston viime vuonna aloittamat metsäpalo- ja ympäristötietoisuuden työpajat jatkuivat tänä vuonna Kiang Westin alueen kouluissa.📍

Yksi kouluista oli Jiffarongin peruskoulu (kuvassa), jossa tällainen koulutus järjestettiin viimeksi ennen Tesito-hankkeen alkamista.📚

Työpajoihin osallistui yhteensä 270 oppilasta (3-6 -luokkalaisia) kolmesta koulusta, ja he oppivat muun muassa:

🌱Metsien ja ympäristön merkityksestä

🌱Metsäkadon syistä ja vaikutuksista

🌱Metsäkadon ja ilmastonmuutoksen yhteydestä

🌱Palontorjuntastrategioista

🌱Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta

🌱Yksilöiden ja yhteisöjen tärkeästä roolista metsien ja ympäristön suojelemisessa

Vain yhdessä, lasten ja nuorten kanssa, voimme rakentaa vihreämpää tulevaisuutta!💚

#fireprevention #education #fireawareness #forestfires #tesitoproject #gambia
...

Thank you everyone for visiting Dodo’s stand at the World Village Festival! 💚🌍

Over the weekend, many visitors tested their Gambia knowledge in a relatively challenging quiz. Now you can also test your skills in the stories! ⬆️

****

Kiitos kaikille Maailma kylässä festivaaleilla Dodon ständillä käyneille! 💚🌍

Viikonlopun aikana monet pääsivät kokeilemaan Gambia tietämystään suhteellisen haastavan tietovisan merkeissä. Nyt voit testata omat tietosi storeissa olevan visan avulla! ⬆️
...

During his previous trip to Gambia, Tesito’s mapping specialist Olli Turunen organized a forest monitoring training at Kafuta forest school, which is only 1 hour drive away from the coast.🚌📍

After the classroom training, the group headed to a field trip to a closeby Bamakuno Forest Park, which surprised Olli with its diverse forest classes.🤩

The forest park had many different forest types represented: single layer-forest, multi-layer forest (in the picture), and single layer forest with big trees.🌳

During the training Olli helped the students to identify the differences between the forest types, which is needed to be able to use and update the Tesito forest map.👩🏽‍💻

***

Edellisellä Gambian-matkallaan Tesiton kartoittaja Olli Turunen järjesti kartoituskoulutuksen Kafutan metsäkoulussa, joka on vain tunnin ajomatkan päässä rannikkoalueesta. 🚌📍

Koulutuksen jälkeen ryhmä suuntasi maastoretkelle läheiseen Bamakunon metsäpuistoon, joka yllätti Ollin monipuolisilla metsäluokillaan.🤩

Metsäpuistossa on edustettuna monia erilaisia metsätyyppejä, kuten yksikerroksinen metsä, monikerroksinen metsä (kuvassa), sekä yksikerroksinen metsä, jossa on isoja puita.🌳

Koulutuksen aikana Olli auttoi opiskelijoita tunnistamaan metsätyyppien erot, mikä onkin tarpeen Tesiton metsäkartan käyttämiseksi ja päivittämiseksi.👩🏽‍💻

#kafuta #forestschool #bamakuno #forestclasses #mapping #students #tesitoproject #gambia
...

Meet the Tesito-team of FFHC!✨

FFHC has a new project manager, Abdou Karim Badjie (2nd from right), who has just started in Tesito project this February. 👏🏼

Alpha Khan (in the back) has been working as the director in the organization already for 10 years.🎊

Amie Saidy, on the left, is the new assistant for the Agriculture Extension Worker Lamin Nyabally, who is in the middle. Amie and Lamin work together in Jiffarong coordinating all the activities regarding revolving fund, vegetable garden and tree nursery.💫

Alieu Khan (first from right) is the Finance Officer of the Tesito-project. He started as the assistant for the Finance Officer in FFHC, but has since gotten responsibility over the Tesito project bookkeeping entirely.🧾💯

Welcome to the team Amie and Abdou Karim! 🙌🏼

**

Tapaa FFHC:n hanketiimi!✨

FFHC:llä on uusi projektipäällikkö Abdou Karim Badjie (2. oikealta), joka aloitti Tesito-hankkeessa helmikuussa.👏🏼

Alpha Khan (takana) on työskennellyt järjestössä johtajana jo 10 vuotta.🎊

Amie Saidy (vasemmalla) on maatalouskouluttaja Lamin Nyaballyn uusi assistentti. Amie ja Lamin työskentelevät Jiffarongissa ja koordinoivat kaikkea toimintaa liittyen kyläpankkiin, kasvimaahan ja taimitarhaan.💫

Alieu Khan (ensimmäinen oikealta) on Tesito-hankkeen talouspäällikkö. Hän aloitti FFHC:n talousvastaavan avustajana, mutta on sittemmin siirtynyt vastaamaan Tesito-hankkeen kirjanpidosta kokonaan.🧾💯

Tervetuloa uudet Tesito-tiimiläiset Amie ja Abdou Karim!🙌🏼

#ffhc #freedomfromhungercampaign #LRR #mansakonko #gambia #team #tesitoproject
...

Kaddy Njie is one of the new business women in Jiffarong. She received loan from the revolving fund last year. 💰

With the loan of 15 000 dalasis (approximately 200 euros) she established a shop, selling everything that families need in their daily life, such as baby diapers, cigarettes, tea, milk, candy, sugar, rice, oil and other cooking incredients. 🍬

Her business strategy is to offer products based on the need of the families, since it varies throughout the year. For example, during Ramadan, more tea and sugar are sold, than the other times of the year. ☕️

Her business is going very well, and she is wishing to expand it in 2024, filling the whole room with the stock. 📈

In the stories Kaddy Njie is telling more about her new shop. ⬆️

***

Kaddy Njie on yksi Jiffarongin uusista yrittäjistä, jotka vastaanottivat lainan kyläpankista viime vuonna. 💰

Ottamallaan 15 000 dalasin (noin 200 euroa) lainalla, hän perusti kaupan, jossa myydään kaikkea mahdollista, mitä perheet tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään; vauvan vaippoja, savukkeita, teetä, maitoa, makeisia, sokeria, riisiä, öljyä ja muita ruokatarvikkeita. 🍬

Hänen strategianaan on tarjota tuotteita, joille on kullakin hetkellä eniten kysyntää. Esimerkiksi teetä ja sokeria myydään Ramadanin aikana enemmän, kuin muina vuoden aikoina. ☕️

Hänen yrityksellään menee todella hyvin, ja hän toivoo kasvattavansa toimintaansa vuonna 2024 niin, että koko huone täyttyy kaupan varastosta. 📈

Katso tarinoista Kaddyn kaupan esittely. ⬆️

#revolvingfund #sustainablelivelihoods #microloansforwomen #tesitoproject #gambia
...