Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen

Kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen ryhmässä visioidaan kestävää kaupunkia sekä opitaan rakentamaan ekologisesti. Vaikuttamisen keinoja ovat työpajat, näyttelyt, vierailut kohteissa ja keskustelut eri toimijoiden kanssa. Toimintaan osallistuminen ei edellytä alan koulutusta tai ammatillista taustaa – kiinnostus kestävään kaupunkikehitykseen tai rakentamiseen riittää.

Vapaaehtoiseksi Dodon kaupunkisuunnitteluryhmään

Kaupunkisuunnitteluryhmä Facebookissa

Petri Kangassalo |

Ratapihavisio

Keski-Pasila on muuttumassa merkittävästi: veturitallien pohjoispuolelle rakennetaan uutta asuinaluetta, kauppakeskusta, rautatieasemaa, vilkasta katua ja tulevaisuudessa myös tornitaloja. Dodo on toiminut pitkään veturitallien alueella, joten se haluaa olla mukana vaikuttamassa alueen kehitykseen. Visiotyössä ideoidaan Pasilan eteläisen ratapihan ja vanhojen veturitallien kehittämistä etenkin väliaikaiskäytön näkökulmasta. Tavoitteena on kestävät kokeilut mahdollistava, kaupunkikulttuuria edistävä ja alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioiva alue. Alueen asemakaavoitus käynnistyi vuonna 2020 vuorovaikutuksella, jossa Dodo oli vahvasti mukana.

Ratapihavisio.fi

Minitaloprojekti

Minitaloprojekti aloitettiin vuoden 2016 keväällä. Projektin tarkoituksena on tuottaa minimaalisen rakennuksen prototyyppi ja kokeilla sen soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin Kääntöpöydällä. Rakennus perustuu osittain arkkitehtuurin diplomityöhön. Minitalo saatiin harjakorkeuteen syksyllä 2017. Vuonna 2018 taloon rakennettiin viherkatto, lämmitetty savilattia ja aloitettiin sisustuksen ja valaistuksen suunnittelu. Syksyllä 2018 järjestettiin osana Helsinki Design Weekiä ensimmäiset Minitalomessut bussikiertueineen, jossa käytiin tutustumassa pääkaupunkiseudulla sijaitseviin minitalokohteisiin.

Lue lisää Minitalosta

Lue lisää Minitalomessuista

liikuteltavakasvihuone_arkkitehtuurimuseolla_1309_10

Liikuteltava kasvihuone

Dodon liikuteltava kasvihuone on kuin Dodon Kääntöpöytä siirrettävänä ja pienoiskoossa. Se tarjoaa väliaikaisen tilan tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen, oleskeluun sekä vertaisoppimiseen. Sitä pystyy liikuttelemaan omilla pienillä pyörillä sekä auton peräkärryllä. Liikuteltavaa kasvihuonetta aloitettiin rakentaa Kääntöpöydällä kesällä 2019. Vuonna 2020 lisätään toimintoja, kuten vesiviljely ja penkit yleisölle. Tervetuloa mukaan! Liikuteltava kasvihuone on esillä Helsinki Design Weekillä 2020.

Liikuteltavan kasvihuoneen Facebook-ryhmä

Liikuteltavan kasvihuoneen Facebook-tapahtumat

OmaStadi

Dodon kaupunkisuunnittelu- ja asumisryhmä osallistui vuonna 2018 alkaneeseen Helsingin osallistuvaan budjetointiin kahdessa suunnitteluryhmässä. Yhteiset siirrettävät monitoimitilat -suunnitelmaa (kuvassa) kehitettiin yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa sekä Dodon itse järjestämässä tapahtumassa. Lisäksi Dodo osallistui Itä-Pasilan esplanadi -suunnitelman laatimiseen. Yhteiset siirrettävät monitoimitilat -ehdotus vietiin uudestaan vuonna 2020 alkaneeseen OmaStadi-kierrokseen, koska se ei tullut aiemmalla kierroksella valituksi, vaikka saikin huomattavasti ääniä.

Yhteiset siirrettävät harrastustilat 2018

Yhteiset siirrettävät harrastustilat 2020

Itä-Pasilan esplanadi 2018

Menneet tai tauolla olevat projektit

Selkäranka

Selkäranka on vuoden 2014 alussa aloitettu projekti, jossa mietitään suuria ja pieniä kaupunkivisioita Pasila-Kalasatama -akselille. Tästä Helsingin tulevasta ”selkärangasta” kehitetään kestävän ja luovan talouden, identiteetin ja kulttuurin kaupunkialue.

Kaupunkilukupiiri

Kaupunkilukupiiri aloitti vuoden 2015 syksyllä. Piirissä luetaan kaupunkiaiheista, erityisesti kaupunkisuunnitteluun liittyvää kirjallisuutta sekä keskustellaan ja kirjoitetaan siitä.

Ilmastokatu

Yhteishankkeen tavoitteena on vähentää merkittävästi Iso Roban ja Tikkurilan keskustan energiankulutusta. Keinot ja ratkaisut luodaan yhdessä alueiden yrittäjien, asukkaiden ja innovatiivisten palveluntarjoajien kanssa. Dodo mukana hankkeessa.

Jaakko Lehtonen |  

UN Habitat III – New Urban Agenda

Dodo osallistuu YK:n Kestävän kaupunkikehityksen toimintasuunnitelman valmisteluun osana Suomen kansallista valmistelutoimikuntaa (2015–2016). Habitat-prosessin tavoitteena on luoda kestävän kehityksen periaatteille rakentuva globaali sitoumus kestävän asuin- ja kaupunkikehityksen edistämiseksi. Dodo edistää toimikunnassa ekologista ja aidosti osallistavaa, kansalaislähtöistä kaupunkikehitystä. Jos haluat mukaan vaikuttamaan, kerro yhteyshenkilölle.

Alina Raiskila |


Energiaryhmä

Miten tuoda kaupunkiin uusiutuvaa energiaa joka on samalla hauskaa, hyödyllistä ja vieläpä jokapäiväistä?
Dodon vastaus on: Lippakioskit energiakioskeiksi.
Ryhmä järjestää myös uusiutuvan energian rakentamiseen liittyvää koulutusta ja on mukana Ilmastokatuhankkeessa.
Tule mukaan.

Janne Käpylehto | 


Onnelliset taloyhtiöt

Onnelliset kaupungit muodostuvat onnellisista taloyhtiöistä. Niissä on puutarhat, yhteiset pihat, kivat saunat, hyvä meininki ja naapurit tervetulleita. Onnelliset taloyhtiöt -ryhmä etsii keinoja, joilla asukkaiden toiveet tulevat kuulluiksi ja isännöitsijöiden tajunta räjäytetyksi.
Onnelliset taloyhtiöt on myös yksi Sitran Uusi Turvallisuus -foorumin kokeiluista.
Tule mukaan.

Anna Virolainen | 

Lue lisää onnellisettaloyhtiot.fi -sivuilta (arkistoitu sivu)


UA

Urbaanit Asumismessut

Urbaanit Asumismessut on Dodon vastaveto Asuntomessuille. Unelma-asuminen ei tarkoita omakotitaloja isoin ikkunoin. Unelma-asuminen on laadukasta, kun neliöt on käytetty tehokkaasti, asuminen tiivistä, katu otettu olohuoneeksi ja naapureiden kanssa on kivaa.

Mia Malin |

Lue lisää urbaanitasumismessut.fi -sivuilta (arkistoitu sivu)

Megapolis-tapahtumat

Vuosina 2006–2012 järjestetty vuosittainen kaupunkifestivaali, joka kokosi kulloisenkin urbaanin vuositeeman oivallukset.

Lisää teemoista Megapolis-sivustoilta

Dodon näkemystä kaupungeista ja kaupunkisuunnittelusta on jo vuonna 2001 koottu raporttiin Mihin elämä tarttuu. Erityisesti kannattaa lukea luku 4. Dodon kaupunkivisio.