Tany Maitso

Tany Maitso on Dodo ry:n kehitysyhteistyöhanke Madagaskarilla. Hanke parantaa maailman köyhimpiin kuuluvien viljelijöiden toimeentulomahdollisuuksia kyläyhdistystoiminnan avulla ja tukee samalla ainutlaatuisten sademetsäalueiden suojelua.

r_tanymaitsoTany Maitso on malagassin kieltä ja tarkoittaa vihreää maata. Hanke perustettiin vuonna 2007 kolmen aikaisemman hankkeen pohjalta, ja se toimii kolmella alueella Madagaskarin kaakkoisosassa. Tany Maitsossa on vuosien varrella mm. koulutettu paikallisia pienviljelijöitä uusista viljelytekniikoista ja mehiläisten hoidosta, järjestetty lukutaitokoulutuksia aikuisille, perustettu kaksi kirjastoa ja istutettu puita.

Toiminnan ajatuksena on ollut alusta saakka parantaa paikallisten toimeentuloa ja vahvistaa yhteisöä eri tavoilla, kuten monipuolistuvan ruokavalion, naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisen ja uusien tulonlähteiden kautta. Samalla tavoitteena on ollut vähentää paikallisten painetta hyödyntää läheisten suojelualueiden – Madagaskarin viimeisten säilyneiden metsäalueiden – resursseja.

Kyläyhdistystoiminta on ollut Tany Maitson toiminnan keskiössä vuodesta 2010 lähtien. Vaikka uuden konseptin omaksuminen olikin paikoin haasteellista, toiminnan edut opittiin pian näkemään, ja yhdistyksiin liittyy koko ajan lisää jäseniä. Yhteistyössä on voimaa, ja yhdistystoiminnan kautta kyläläisten mahdollisuudet vaikuttaa oman alueensa kehitykseen ovat parantuneet. Lisäksi kyläyhdistystoiminta on parantanut naisten osallisuutta päätöksenteossa ja opettanut kyläläisiä tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia yhteisön kehittämiseksi. Kaikilla hankkeen kyläyhdistyksillä on tällä hetkellä käynnissä projekti, jonka avulla ne keräävät varoja jotakin suurempaa itse määrittelemäänsä tavoitetta varten. Tavoitteiden joukossa on esimerkiksi siemenkaupan perustaminen, riisinkuorimakoneen hankkiminen, lypsylehmän ostaminen ja riisin viljelyn mahdollistavan padon rakentaminen. Tällaiset yhteisön elintasoa voimakkaasti parantavat hankinnat motivoivat yhdistysten jäseniä puhaltamaan yhteen hiileen ja jatkamaan toimintaa myös Suomen ulkoministeriön tuen päättymisen jälkeen.

Koska kyläyhdistystoiminta on tuottanut Tany Maitson hankealueilla rohkaisevia tuloksia, Dodo ry:n suunnitelmissa on aloittaa uusi samantyyppinen hanke uusilla alueilla, kun Tany Maitso tämän vuoden (2015) lopussa päättyy. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan sekä Tany Maitson viimeisen vuoden loppurutistukseen ja että käynnistyneeseen uuden hankkeen suunnitteluun!

Osallistu!

  • Tule mukaan hankeryhmän toimintaan! Koordinaattorit auttavat sinua mielellään löytämään juuri sinulle sopivan tavan auttaa.
  • Tee lahjoitus Tany Maitso -hankkeelle! Pienelläkin summalla saadaan paljon aikaan. Ohjeet lahjoituksen tekemiseksi löytyvät tästä.

Tutustu hankkeeseen

  • Lisätietoa hankealueista, aktiviteeteista, hankkeen kyläyhdistyksistä ja työntekijöistä tulossa pian näille sivuille!
  • Pysy ajantasalla seuraamalla hankkeen toimintaa Facebookissa.
  • Lue lisää tapahtumista, ajankohtaisista asioista, Madagaskarista ja kehitysyhteistyöstä Tany Maitson blogista.
Viljelijä Ambatoharananan hankekylästä.
Viljelijä Ambatoharananan hankekylästä.