Daniil Kozlov (Susinukke Kosola)

”Voidaksemme elää toisenlaista elämää, tarvitsemme myös toisenlaista kulttuuria. Kirjallisuus on yksi uudenlaisen ajattelun mahdollistaja ja ideoiden testailukenttä. Olen toiminut alalla pitkään ja tunnen sen käytännöt ja realiteetit. Keskustelen mieluusti niin itse kirjallisuuden tuottamisesta ja levityksestä kuin sisällöstäkin. Uskon, että uusien mahdollisuuksien etsiminen ja kuvittelu toimii aina paremmin yhteisöllisenä, dialogisena prosessina, (jonka yhtenä osapuolena mieluusti toimisin).

Kirjallisuusalan sekatyöläinen
Teemat: innovaatiot, kulttuuri
Toinen organisaatio tai vapaaehtoistyö: Nihil Interit ry, Turun yliopisto
Paikkakunta: Turku

Lisää ilmastomentoreita:

Merli Juustila

Hanna Mattila

Jussi-Pekka Teini