Hanna Paulomäki

”Ekologisen kriisin ratkaisut tarvitsevat tekijöitä. On tärkeää, että eri alojen ihmiset jakavat osaamistaan ja miettivät yhdessä ratkaisuja siihen, kuinka ihmisen toiminta saadaan planetaaristen rajojen sisälle. Minua kiinnostaa erilaiset tavat osallistua muutoksen tekemiseen ja positiivisten tulevaisuuskuvien luominen. Haluan, että ihmiset oppivat löytämään ja näkemään oman toimijuutensa muutosagenttina. Mentoroinnissa kiinnostaa mahdollisuus molemminpuoliseen uuden oppimiseen ja uusien ajatusten syntymiseen.

Vieraileva tutkija/Projektikoordinaattori/Aalto yliopisto
Koulutus: FM, biologi
Teemat: innovaatiot, työ ja yritysvastuu, ruoka
Toinen organisaatio tai vapaaehtoistyö: One Health Finland
Paikkakunta: Pääkaupunkiseutu

Lisää ilmastomentoreita:

Niko H. Humalisto

Katja Pellini

Heta-Elena Heiskanen