Photo: Aleksi Rekunen

GAMBIA TESITO PROject

Project 2023-2026

Dodo has been granted MFA’s funding for a continuation project in Gambia, Senegal and Guinea-Bissau! In this four-year project, the goal is to continue applying the forest mapping and monitoring method to the neighboring countries, and further develop the sustainable livelihoods established in the first phase of the project.

One of the main goals is to train local environmental officials, NGOs and community representatives to use the forest monitoring tool in Gambia, Senegal and Guinea-Bissau. The map created in Gambia will be further developed and map for pilot areas in the two new countries created. The aim is to enable the local actors to better participate in decision-making related to land-use which is crucial for the development of equality and democracy. The tool is also expected to enhance cross-border cooperation in forest monitoring.

The aim is to also protect the buffer zone surrounding Kiang West National Park, Gambia’s second largest conservation area. Fire prevention trainings are continued in schools and communities in the Kiang West district, in cooperation with the Forestry Department in Gambia. One of the goals is to reduce the pressure on the forest by creating alternative livelihoods for the residents of Jiffarong, e.g. micro businesses and vegetable farming, to substitute firewood selling as income. Also, a new method, FMNR (farmer managed natural regeneration) is piloted in Jiffarong, and expected to improve food security and soil quality.

All planned activities are implemented in cooperation with Dodo’s local partner NGO Freedom from Hunger Campaign.
Project offers opportunities for volunteers to participate, for example through communications and fundraising. If you want to be a part of the global change, join us!

Email  and let us know what you are interested in.


Project 2021–2022

Dodo has been granted MFA’s funding for a new forest conservation project in Gambia! In this two-year projects goal is to apply the forest mapping and monitoring method, that was originally developed for Madagascar by FANC (The Finnish Association for Nature Conservation), and to help residents of the local village of Jiffarong adapt to climate change by creating new sources of income – for example vegetable gardening.

One of the main goals is to train local environmental officials, NGOs and community representatives to use the forest monitoring tool, with the aim of providing an interactive map covering all forest areas in Gambia to enhance forest protection. The aim is to enable the local actors to better participate in decision-making related to land-use which is crucial for the development of equality and democracy in the Gambia.

The aim is to protect the buffer zone surrounding Kiang West National Park, Gambia’s second largest conservation area. Fire prevention training is organized in 15 communities in the Kiang West district, in cooperation with the environmental officials in Gambia. One of the goals is to reduce the pressure on the forest by creating alternative livelihoods for the residents of the target community Jiffarong, which is located in the buffer zone. This will also improve food security and help the locals adapt to climate change.

Other planned activities, which will be implemented in cooperation with Dodo’s local partner NGO Freedom from Hunger Campaign, are reforestation of the community forest in Jiffarong, establishing a vegetable garden and setting up a revolving fund.

The new project offers many opportunities for volunteers to participate, for example through communications and fundraising. If you want to be a part of the global change, come along!

Email and let us know what you are interested in.

Photos: Aleksi Rekunen


News about the project:


Ethical Christmas gift (26.11.2023)
Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) training (23.9.2023)
Harvest update from Jiffarong (18.2.2023)
Compost preparation in Jiffarong (25.1.2023)
Forest fire prevention (27.7.2022)
Identification and selection of beneficiaries (2.1.2022)
Community sensitization (15.12.2021)
Gambia Tesito: New agricultural extension worker & business trainer (3.12.2021)


Instagram

Thank you everyone for visiting Dodo’s stand at the World Village Festival! 💚🌍

Over the weekend, many visitors tested their Gambia knowledge in a relatively challenging quiz. Now you can also test your skills in the stories! ⬆️

****

Kiitos kaikille Maailma kylässä festivaaleilla Dodon ständillä käyneille! 💚🌍

Viikonlopun aikana monet pääsivät kokeilemaan Gambia tietämystään suhteellisen haastavan tietovisan merkeissä. Nyt voit testata omat tietosi storeissa olevan visan avulla! ⬆️
...

During his previous trip to Gambia, Tesito’s mapping specialist Olli Turunen organized a forest monitoring training at Kafuta forest school, which is only 1 hour drive away from the coast.🚌📍

After the classroom training, the group headed to a field trip to a closeby Bamakuno Forest Park, which surprised Olli with its diverse forest classes.🤩

The forest park had many different forest types represented: single layer-forest, multi-layer forest (in the picture), and single layer forest with big trees.🌳

During the training Olli helped the students to identify the differences between the forest types, which is needed to be able to use and update the Tesito forest map.👩🏽‍💻

***

Edellisellä Gambian-matkallaan Tesiton kartoittaja Olli Turunen järjesti kartoituskoulutuksen Kafutan metsäkoulussa, joka on vain tunnin ajomatkan päässä rannikkoalueesta. 🚌📍

Koulutuksen jälkeen ryhmä suuntasi maastoretkelle läheiseen Bamakunon metsäpuistoon, joka yllätti Ollin monipuolisilla metsäluokillaan.🤩

Metsäpuistossa on edustettuna monia erilaisia metsätyyppejä, kuten yksikerroksinen metsä, monikerroksinen metsä (kuvassa), sekä yksikerroksinen metsä, jossa on isoja puita.🌳

Koulutuksen aikana Olli auttoi opiskelijoita tunnistamaan metsätyyppien erot, mikä onkin tarpeen Tesiton metsäkartan käyttämiseksi ja päivittämiseksi.👩🏽‍💻

#kafuta #forestschool #bamakuno #forestclasses #mapping #students #tesitoproject #gambia
...

Meet the Tesito-team of FFHC!✨

FFHC has a new project manager, Abdou Karim Badjie (2nd from right), who has just started in Tesito project this February. 👏🏼

Alpha Khan (in the back) has been working as the director in the organization already for 10 years.🎊

Amie Saidy, on the left, is the new assistant for the Agriculture Extension Worker Lamin Nyabally, who is in the middle. Amie and Lamin work together in Jiffarong coordinating all the activities regarding revolving fund, vegetable garden and tree nursery.💫

Alieu Khan (first from right) is the Finance Officer of the Tesito-project. He started as the assistant for the Finance Officer in FFHC, but has since gotten responsibility over the Tesito project bookkeeping entirely.🧾💯

Welcome to the team Amie and Abdou Karim! 🙌🏼

**

Tapaa FFHC:n hanketiimi!✨

FFHC:llä on uusi projektipäällikkö Abdou Karim Badjie (2. oikealta), joka aloitti Tesito-hankkeessa helmikuussa.👏🏼

Alpha Khan (takana) on työskennellyt järjestössä johtajana jo 10 vuotta.🎊

Amie Saidy (vasemmalla) on maatalouskouluttaja Lamin Nyaballyn uusi assistentti. Amie ja Lamin työskentelevät Jiffarongissa ja koordinoivat kaikkea toimintaa liittyen kyläpankkiin, kasvimaahan ja taimitarhaan.💫

Alieu Khan (ensimmäinen oikealta) on Tesito-hankkeen talouspäällikkö. Hän aloitti FFHC:n talousvastaavan avustajana, mutta on sittemmin siirtynyt vastaamaan Tesito-hankkeen kirjanpidosta kokonaan.🧾💯

Tervetuloa uudet Tesito-tiimiläiset Amie ja Abdou Karim!🙌🏼

#ffhc #freedomfromhungercampaign #LRR #mansakonko #gambia #team #tesitoproject
...

Kaddy Njie is one of the new business women in Jiffarong. She received loan from the revolving fund last year. 💰

With the loan of 15 000 dalasis (approximately 200 euros) she established a shop, selling everything that families need in their daily life, such as baby diapers, cigarettes, tea, milk, candy, sugar, rice, oil and other cooking incredients. 🍬

Her business strategy is to offer products based on the need of the families, since it varies throughout the year. For example, during Ramadan, more tea and sugar are sold, than the other times of the year. ☕️

Her business is going very well, and she is wishing to expand it in 2024, filling the whole room with the stock. 📈

In the stories Kaddy Njie is telling more about her new shop. ⬆️

***

Kaddy Njie on yksi Jiffarongin uusista yrittäjistä, jotka vastaanottivat lainan kyläpankista viime vuonna. 💰

Ottamallaan 15 000 dalasin (noin 200 euroa) lainalla, hän perusti kaupan, jossa myydään kaikkea mahdollista, mitä perheet tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään; vauvan vaippoja, savukkeita, teetä, maitoa, makeisia, sokeria, riisiä, öljyä ja muita ruokatarvikkeita. 🍬

Hänen strategianaan on tarjota tuotteita, joille on kullakin hetkellä eniten kysyntää. Esimerkiksi teetä ja sokeria myydään Ramadanin aikana enemmän, kuin muina vuoden aikoina. ☕️

Hänen yrityksellään menee todella hyvin, ja hän toivoo kasvattavansa toimintaansa vuonna 2024 niin, että koko huone täyttyy kaupan varastosta. 📈

Katso tarinoista Kaddyn kaupan esittely. ⬆️

#revolvingfund #sustainablelivelihoods #microloansforwomen #tesitoproject #gambia
...

According to the study carried out by the project team, 91% of the Tesito women farmers produce seeds from their garden beds. 70% of them replanted the seeds, while the rest sold at least part of it. 💰

Most of the women produced onion seeds, and onion is the most common vegetable to be grown in the Tesito garden. This is because onions remain edible for a long time even without cool storage and processing. 🧅

Producing seeds is a great way to ensure the sustainability of the business, as quality seeds can be quite expensive. Once collected and dried, the seeds can be saved for many months until the next season.🤝

In the picture you can see lettuce seeds, which are dried and colored with blue tint. The color helps to preserve the seeds longer, as insects won’t damage them. Another trick used in Gambia is to cover the seeds with baby powder.🥬

***

Hanketiimin keräämän datan mukaan 91 % Tesiton viljelijöistä tuottaa siemeniä kasvimaaltaan. Heistä 70 % istutti ne itse uudelleen ja loput myivät ainakin osan siemenistä.💰

Suurin osa naisista tuotti sipulin siemeniä, ja sipuli onkin yleisin Tesiton kasvimaalla viljeltävä vihannes. Tämä johtuu siitä, että sipuli säilyy syöntikelpoisena pitkään myös ilman viileäsäilytystä ja prosessointia.🧅

Siementen tuotanto on loistava tapa varmistaa liiketoiminnan kestävyys, sillä laadukkaat siemenet voivat olla melko kalliita. Kerättyjä ja kuivattuja siemeniä voidaan säilyttää useita kuukausia seuraavaan kauteen asti.🤝

Kuvassa olevat siemenet ovat salaatin siemeniä, jotka on kuivattu ja värjätty sinisellä sävyllä. Väri auttaa niitä säilymään pidempään, sillä tällöin hyönteiset eivät tuhoa niitä. Toinen Gambiassa paljon käytetty keino on ripotella siementen päälle talkkia. 🥬

#seeds #vegetablegarden #sustainablelivelihoods #womenfarmers #tesitoproject #gambia
...