Kompostin valmistus Jiffarongissa

Ensimmäinen komposti Jiffarongin kasvimaalla on nyt valmis. Kompostointi on tärkeä osa kestävää kehitystä. Se on hyvä tapa kierrättää esim. ruokajätteitä, ja se on keskeinen osa luomuviljelyä, koska se tarjoaa luonnollisen vaihtoehdon kemiallisille lannoitteille. Kompostointi on käytännössä orgaanisten aineiden, kuten kasvijätteiden, eläinten jätösten ja pintamaan hajottamista käyttökelpoiseen muotoon kasveja varten.

Mutta miten komposti valmistetaan, ja miten se toimii?

Kompostikasan valmistelu alkaa piirtämällä maahan kolmen metrin levyinen ympyrä, kaivamalla se 20 cm syvyyteen ja kastelemalla sitten koko alue perusteellisesti. Ensimmäiseen kerrokseen levitetään kuivaa ruohoa, kunnes monttu on maan tasalla. Sitten ruohon päälle lisätään eläinten jätöksiä, joiden päälle laitetaan vihreää ruohoa päälle, jos sitä on saatavilla. Toinen kerros pohjustetaan puun tuhkalla ja lisätään erilaista ​​kasvijätettä. Kolmanteen kerrokseen levitetään varovasti pintamaata, ja lopuksi se peitetään kasa kuivalla ruoholla tai muovilla. Komposti kypsyy kolme kuukautta, ja se käännetään jokaisen kuukauden lopussa.

Eri kerrosten kasaaminen toistetaan niin monta kertaa kuin mahdollista, jos mukana on riittävästi orgaanisia materiaaleja. Kasan leveys voi olla viidestä seitsemään metriin.

Komposti kastellaan välittömästi orgaanisen kerrostuksen päätyttyä, ja ensimmäisen kuukauden aikana kaksi kertaa päivässä aikaisin aamulla ja myöhään illalla. Ensimmäisen kuukauden jälkeen kerta päivässä riittää (mieluiten myöhään illalla). Kompostin pitäminen hyvin kasteltuna ja kosteana auttaa mikro-organismeja asettumaan nopeasti ja käynnistämään orgaanisten hiukkasten hajoamisen sekä luo mikro-organismeille otolliset olosuhteet, minkä tuloksena syntyy runsas ja hedelmällinen komposti.

Kasan prosessointilämpötilan tulee olla 35-40 astetta, mikä maksimoi eri kerrosten tehokkuuden ja hajottaa kovia orgaanisia materiaaleja jopa kahden viikon sisällä. Yleensä kompostikasaan kiinnitetään kolme pitkää tikkua, joiden pituus on kahdesta kolmeen metriin. Kaksi tikkua laitetaan sivusuunnassa toimimaan kasan lämpömittarina ja yksi kasan keskelle hengitys-/tuuletusaukoksi, edesauttamaan hiukkasten hajoamista. Kun lämpötila laskee alle 20 asteen, komposti on kypsää ja valmista käytettäväksi pellolla.

Kompostikasaan ei saa joutua rautaa, muovia ja kiviä, sillä ne voivat luoda kompostiin ylimääräistä, mikä hidastaaa sen kypsymisaikaa ja laskee kompostin arvoa.