Ilmari-kouluvierailuhankkeeseen etsitään jälleen uusia kouluvierailijoita

Kouluvierailijoille järjestetään koulutus la-su 24.-25. syyskuuta Helsingissä. Koulutus antaa valmiudet pitää ilmastonmuutosaiheisia oppitunteja valmiiden materiaalien avulla yläkouluissa, ammattioppilaitoksissa ja lukioissa. Esiintymis- ja argumentointitaidoista on hyötyä tehtävässä, samoin kuin vahvasta yleissivistyksestä.

 Ajatuksena Ilmarissa on, että nuoret kertovat ilmastonmuutoksesta nuorille. Hankkeessa motivoidaan ja kannustetaan nuoria toimimaan ilman pelottelua ja syyllistämistä.

 

Koulutuksen käyneet sitoutuvat pitämään vähintään neljä ilmastonmuutosaiheista oppituntia oman alueensa kouluissa, mutta kouluvierailuita voi mielellään tehdä enemmänkin. Pidetyistä oppitunneista maksetaan palkkio ja kouluvierailijoille korvataan koulutuspaikkakunnalle matkustamisesta aiheutuneet kulut. Koulutukseen voi hakea verkkolomakkeella aina maanantaihin 5. syyskuuta asti.

Kouluvierailuita voi tehdä omalla paikkakunnallaan, mutta erityisesti uusia kouluvierailijoita toivottaisiin Kuopion, Lahden, Jyväskylän, Rovaniemen, Porin ja Lappeenrannan seuduilta.

Ilmari-hankkeessa on tehty reilusti yli tuhat kouluvierailua eri puolilla Suomea. Sekä oppilaat että opettajat ovat kokeneet kouluvierailut myönteisinä ja useissa kouluissa Ilmari-kouluvierailuja tilataan joka vuosi uudestaan ja uudestaan. Hanketta koordinoivat kansalaisjärjestöt Nuorten Akatemia, Dodo, Maan ystävät ja Luonto-Liitto. Hanketta rahoittaa opetusministeriö.

Lisätietoja: Tea Tönnov, , 044 5269 073.