Dodon toimintasuunnitelma 2014

Sisällys: 1. Dodo kokeilee, kouluttaa ja kommunikoiVuonna 2014 globaaleja ympäristöongelmia ratkotaan KääntöpöydälläYleistietoa Dodo ry:stä 2. KokeilutKaupunkiryhmä kokoaa yhteen asiantuntijat ja kaupunkilaisetUrbaanit asumismessutKestävää kaupunkia Etelä-PasilaanOnnellisten taloyhtiöiden konsultitTuulivoimaa HelsinkiinTuunaamo goes KorjauskahvilaKaupunkiviljely: Kaupunkitilan haltuunotto ruoantuotannon avulla jatkuuRuokanaapurusto -hankkeessa yhteistyötä kaupungin kanssaKaupunkiviljelykoulutus, -tiedotus ja tutkimustoimintaa kehitetäänKansainvälistä kaupunkiviljely-yhteistyötä Grundtvig-hankkeen puitteissaSyötävä puisto MustikkamaallePienpalstatoiminta Kalasatamassa ja SuvilahdessaKääntöpöytä: Kaupunkiviljelyn ja ekologisen kaupungin veturi … Read more

Dodolle valittiin uusi hallitus vuodeksi 2013, uusi puheenjohtaja on Merja Nevala

Dodo ry:n 17.11.2012 Helsingin Laiturilla pidetty vuosikokous valitsi yhdistykselle uuden hallituksen vuodelle 2011 ja vahvisti toimintasuunnitelman vuodelle 2013. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin VTM Merja Nevala Helsingistä. Uusi hallitus on seuraavanlainen: Merja Nevala, puh.0407443531 puheenjohtaja Maria Nordlund, puh. 044 320 8867 varapuheenjohtaja Anni Kukka sihteeri Jaakko Hannula, puh. 041 5272569 hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen, puh 0400 606313 hallituksen jäsen Laura … Read more

Dodon toimintasuunnitelma 2013

  1. Dodo kokeilee, kouluttaa ja kommunikoi   Dodo on suomalainen ympäristöjärjestö, joka uskoo ympäristöongelmien ratkeavan vain, jos niiden ratkaisemisesta tulee kiinnostavaa, houkuttelevaa ja mielekästä jokaiselle. Dodon toiminnalle on tyypillistä tarttua yhteistyöehdotuksiin ja kehittää toimintaa vuoden mittaan siihen suuntaan, mihin jäsenistö sitä vie.   Dodo keskittyy globaaleihin ympäristöongelmiin, mutta näkee ratkaisut ihmisten arjessa. Tulevien vuosikymmenten … Read more

Dodolle valittiin uusi hallitus vuodelle 2012

Uudella ylioppilastalolla lauantaina pidetty syyskokous valitsi yhdistykselle hallituksen vuodeksi 2012. Dodon hallituksen muodostavat kymmenen dodolaista. Edellisen vuoden hallituksesta valittiin uudelle kaudelle Merja Nevala, Merja Nurmela, Lotta Suistoranta, Jaakko Lehtonen, Saija Vuola ja Titta Lassila. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Marttiina Rantala, Maria Nordlund, Suvi Kukkonen ja Jaakko Hannula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lotta Suistoranta, varapuheenjohtajaksi Merja Nevala … Read more

Dodo suosittelee: Be A Change 2008

Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa yhteiskunnan ongelmien ratkasemista liiketoiminnan keinoin. Kansainvälisesti tunnetuin yhteiskunnallinen yritys on vuonna 2006 Nobel-palkinnon saaneen Muhammad Yunusin perustama Grameen-pankki, joka myöntää mikroluottoja auttakseen ihmisiä pois äärimmäisestä köyhyydestä. Esimerkkejä suomalaisista yhteiskunnallisista yrityksistä ovat secondhand-ompelimo Remake EkoDesign ja Kuinoma eli nettisivu, jonka kautta harrastajat voivat vuokrata urheiluvälineitä toisilleen. Ohjelma koostuu virtuaalijaksosta 26.8.-26.10. osoitteessa http://beachange.org sekä … Read more

Dodon syyskokous sunnuntaina 20.11. klo 16

Syyskokouksessa vahvistetaan vuoden 2006 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä määritellään jäsenmaksut eräpäivineen. Kokouksessa valitaan myös järjestön luottamushenkilöt vuodelle 2006. Lisäksi vahvistetaan yhdistyksen sääntöjen muutos yhdistysrekisterin välipäätöksen vaatimalla tavalla. Sääntömuutosehdotus on luettavissa Dodon nettisivuilla ja se toimitetaan pyynnöstä myös postitse (ota yhteyttä Aleksi Neuvoseen, puh. 050 5344 241 tai aleksi.neuvonen [at] dodo.org). Lopuksi syyskokous vahvistaa … Read more

Vuoden kolmannet org-päivät järjestettiin 5.-7.11. Helsingissä

Miten tuoda ympäristöasiat puhutteleviksi nykyistä suuremmalle yleisölle? Tässä lähtökohta, jota lähdettiin työstämään Dodon org-viikonlopussa 5.-7.11. Helsingissä. Viime vuosien kehityksenä on ollut, että ympäristöasiat käsitetään entistä enemmän suppeana teknisenä asiantuntija-alana, ja tavallisen ihmisen panos rajoittuu usein yksittäisiin ekotekoihin. Tästä syystä ne sivuutetaan usein poliittisessa keskustelussa ja jäävät päätöksiä tehdessä vaille sitä painoarvoa, joka niille kuuluisi uhkien … Read more

Lausunto Uusiutuvan energian ohjelmasta ja Energiansäästöohjelmasta 2003–2006

Nykyään tunnetuista energiavaroista maailman raakaöljyvarat ovat niukkenemassa kovaa tahtia ja uudet esiintymät ovat usein hyvin kaukaisissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa. Tästä seuraa kuljetuskustannuksien kasvu sekä suurien ympäristöonnettomuuksien lisääntyminen. Kivihiiltä ja maakaasua on riittävästi, mutta etenkin kivihiilen käytöstä seuraa kasvihuonekaasupäästöjen kasvu, mikä lisää mm. ilmaston lämpenemistä. Maakaasuesiintymät ovat yleensä yhteydessä raakaöljyesiintymiin eli maakaasunkin saatavuus on tulevaisuudessa ongelmallisempaa. … Read more

EU:lle tulossa yhteinen luomumerkki

Komission esityksen tarkoituksena on myös tehostaa luomutuotteidenmarkkinointia ja tutkimusta. Markkinoinnin ongelmana on se, etteivätluomutuotteiden kysyntä ja markkinat nykyisellään kohtaa. Vaikkakuluttajat tahtovat luomua, he ostavat usein kaupasta halvempia,keinolannoitteilla ja torjunta-aineilla kasvatettuja tuotteita. Tuotteiden tutkimusta komissio haluaa edistää mm. siksi, että luomunympärillä liikkuu paljon uskomuksia, esimerkiksi paremmistaravintoarvoista, mutta niitä ei ole tieteellisesti todistettu. Samaanaikaan pitäisi komission mukaan … Read more