Urbaanit asumismessut esittelee ryhmärakennuttamista, hyviä energiaratkaisuja, luovia koteja ja onnellisia taloyhtiöitä

“Hyvä asuminen on enemmän kuin kodin pinta-ala: se on osa identiteettiämme ja määrittää arkeamme; mitä palveluita lähiympäristö tarjoaa ja kuinka suuriksi hiilidioksidipäästömme muodostuvat.” kertoo tapahtuman koordinaattori Mia Malin. “Onnelliseen kaupunkiasumiseen kuuluu naapuruussuhteita, kämppäkaveruuksia ja yhteistiloja. Siksi Urbaaneilla asumismessuilla esitellään persoonallisia ja ekologisia asumisjärjestelyjä sekä taloyhtiöitä, joissa on kiinnitetty erityistä huomiota yhdessä viihtymiseen. Messukohteina esitellään muun … Read more

Urbaania asumisajatusten lentoa

Urbaanit asumismessut ja niiden ytimessä oleva asumisen ympäristövaikutusten vähentäminen tiiviimmän asumisen kautta liittyy tai voi liittyä henkilökohtaisella tai elämäntavan tasolla erityisesti muutamaan käsitteeseen. Degrowth, eli talouskasvukritiikki, voluntary simplicity, eli vapaaehtoinen vaatimattomuus. Yhteisöllisyys, yhteisomistajuus. Omaehtoisuus. Vaihtoehtoiset ja ekologiset asumisratkaisut ja elämäntavat. Ekologinen liikkuminen. Maailmalla suosiotaan lisäävä Tiny house -liike kritisoi asumisen kalleutta, epäekologisuutta, epädemokratiaa, omaehtoisuuden puutetta … Read more

Parempaa kaupunkia Helsinkiin starttasi Dodon vuoden

Dodossa uskomme, että ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa, ja että niitä ratkovat ihmiset itse. Kaupunkilaisten osallistuminen kaupunkisuunnitteluun on osa tätä. Osallistamisesta onkin tullut päivän sana. Tilaisuudessa keskusteltiin kriittiseenkin sävyyn siitä, minkälainen osallistaminen ja osallistuminen on lopputuloksen kannalta vaikuttavinta ja miten parhaat ideat syntyvät. Mukaan keskusteluun oli kutsuttu Kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen, nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäjä Inari Penttilä, N2 mainostoimiston Platta-hankkeessakin vaikuttanut Olli Siren sekä kaupunginvaltuutettu … Read more

Dodon toimintasuunnitelma 2014

Sisällys: 1. Dodo kokeilee, kouluttaa ja kommunikoiVuonna 2014 globaaleja ympäristöongelmia ratkotaan KääntöpöydälläYleistietoa Dodo ry:stä 2. KokeilutKaupunkiryhmä kokoaa yhteen asiantuntijat ja kaupunkilaisetUrbaanit asumismessutKestävää kaupunkia Etelä-PasilaanOnnellisten taloyhtiöiden konsultitTuulivoimaa HelsinkiinTuunaamo goes KorjauskahvilaKaupunkiviljely: Kaupunkitilan haltuunotto ruoantuotannon avulla jatkuuRuokanaapurusto -hankkeessa yhteistyötä kaupungin kanssaKaupunkiviljelykoulutus, -tiedotus ja tutkimustoimintaa kehitetäänKansainvälistä kaupunkiviljely-yhteistyötä Grundtvig-hankkeen puitteissaSyötävä puisto MustikkamaallePienpalstatoiminta Kalasatamassa ja SuvilahdessaKääntöpöytä: Kaupunkiviljelyn ja ekologisen kaupungin veturi … Read more

Dodon toimintasuunnitelma 2013

  1. Dodo kokeilee, kouluttaa ja kommunikoi   Dodo on suomalainen ympäristöjärjestö, joka uskoo ympäristöongelmien ratkeavan vain, jos niiden ratkaisemisesta tulee kiinnostavaa, houkuttelevaa ja mielekästä jokaiselle. Dodon toiminnalle on tyypillistä tarttua yhteistyöehdotuksiin ja kehittää toimintaa vuoden mittaan siihen suuntaan, mihin jäsenistö sitä vie.   Dodo keskittyy globaaleihin ympäristöongelmiin, mutta näkee ratkaisut ihmisten arjessa. Tulevien vuosikymmenten … Read more