Eettinen sijoittaminen kannattaa

Suomessa pääomamarkkinat kasvoivat räjähdysmäisesti 90-luvulla. Kehitys on saanut alkunsa Suomen rahamarkkinoiden avautumisesta kansainvälisille sijoittajille, ulkomaille sijoittamisen rajoitusten poistamisesta ja säästämisen painopisteen siirtymisestä julkiselta sektorilta yksityistalouksiin. Varsinaisen sijoitusbuumin sai aikaan voimakas teknologiayritysten arvonnousu vuosien 1998-1999 aikana.

Sijoitustoiminta on siirtynyt pörssisalista kotitietokoneiden näytöille ja siitä on tullut osa arkea. Pankit tarjoavat sijoitusrahastojen tuottoon sidottuja kuukausittaisia säästösuunnitelmia, vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ja henkivakuutuksia. Yhä useampi työssäkäyvä saa osan palkkiostaan yrityksen osakkeina ja optiotodistuksina. Vanhemmat ostavat lapsilleen osakkeita tai rahasto-osuuksia lapsien tulevaisuutta silmälläpitäen. Tarjolla olevissa sijoituskohteissa on eroja. Tiedostava sijoittaja huomioi valinnoissaan yritystoiminnan eettisyyden.

Sijoittamalla vaikuttaminen kannattaa

Eettisessä sijoittamisessa tavoitteena on yhdistää taloudellinen tuotto ja sijoittajan valitsemat eettiset periaatteet sijoitustoiminnassa. Yleisiä eettiseen sijoittamiseen liittyviä arvoja ovat ympäristön ja luonnonvarojen suojelu, ihmisoikeudet sekä yhteiskunnallinen vastuu. Yrityksien liiketoimintaa arvotetaan valittujen periaatteiden mukaan positiivisesti tai negatiivisesti. Tiukoilla periaatteilla mitattuna eettisiä sijoituskohteita ei ole lainkaan, mutta tervettä harkintaa käyttäen voi rahansa sijoittaa eettisemmin kuin lainkaan harkitsematta.

Sijoituskohteiden arviointiin on kehitetty erilaisia luokituksia. Sveitsiläinen SAM Sustainability Group on kehittänyt yhdessä Dow Jonesin kanssa ensimmäiset kestävän kehityksen indeksit, joiden avulla arvioidaan yritysten toimintaa kestävän kehityksen kannalta (Dow Jones Sustainability Group Index DJSGI). Indeksi sisältää parin sadan yrityksen osakearvon jatkuvan seurannan. Ryhmän kokoonpano tarkistetaan vuosittain. Suomalaisia yrityksiä indeksissä ovat Stora Enso, Kemira, Kesko, Merita, Metso, Partek, Raisio ja Rautaruukki.

Globaalimarkkinoilla toimivan yrityksen eettinen koodi heijastuu yrityksen liiketoiminnan menestymiseen. Jos sijoittajan eettiset periaatteet eivät ole olleet turhan tiukkoja, hän on saanut sijoituksista yleisindeksiä paremman tuoton viime aikoina.

Eettinen sijoittaminen on Suomessa vasta alkuvaiheessa

Kotimainen keskustelu eettisen sijoittamisen pelisäännöistä alkoi kirkon julkistettua eettisen sijoittamisen ohjeet elokuussa 1999. Ruotsissa ja Norjassa eettisen sijoittamisen pioneerityötä on tehty jo pitkään, mutta Suomeen eettinen sijoittaminen on vasta tulossa. Tällä hetkellä kotimaisiin rahastoihin on hyvä suhtautua kriittisesti ja ennen sijoituspäätöstä tarkistaa rahaston sijoitusten jakauma.

Lisätietoa: Eettisiä sijoitusrahastoja