Eettisiä sijoitusrahastoja

Suomessa on tarjolla joukko kotimaisia ja ulkomaisia, joita markkinoidaan eettisinä rahastoina. Eettisten rahastojen sijaan voi sijoittaa suoraan eettisiksi arvioituihin yritykseen. Tämän lisäksi julkisen kaupankäynnin ulkopuolella voi tehdä riskipitoisempia sijoituksia uuteen ympäristöteknologiaan tai vaihtoehtoisiin paikallisyrityksiin. Sijoitusten tuotto-odotukset ovat tosin kyseenalaisia.

Conventum Visio

”Osakesijoituksissa Conventum Vision keskittyy yrityksiin, jotka ovat käytännön toimissaan kiinnittäneet erityistä huomiota henkilöstökysymyksiin. […] Henkilöstöasioiden huomioimisen seurauksena rahasto sopii myös sijoittajalle, joka korostaa sijoituskohteiden valinnassa eettisiä kriteerejä taloudellisten kriteerien rinnalla.”
http://www.conventum.fi/sijoitusrahastot_vision.html

Gyllenberg Forum

”Rahasto pyrkii huomioimaan sijoituskohteiden valinnassa eettisiä näkökulmia. Rahastolla on sijoitusneuvosto, joka valvoo rahaston toimintaa ja antaa neuvoja salkun riskitason ja sijoituskohteiden eettisyyden suhteen.”
http://swp6gylf.gyllenberg.fi/cgi-bin/pts3/gbf/index.asp

Leonia Arvo

”Osakesijoitukset tehdään niihin maailman suurimpiin yrityksiin, jotka ovat yleisten sijoitustoiminnan kriteerien lisäksi toimialansa parhaimmistoa ympäristöasioiden hoidon ja yhteiskunnallisen vastuun suhteen. Sijoitusrahaston varoja ei sijoiteta yrityksiin, joiden liikevaihdosta merkittävä osa tulee alkoholiin, tupakkaan, uhkapeliin, aseteollisuuteen tai pornografiaan liittyvästä toiminnasta.”
http://www.leonia.fi/sijoita/rahastot/index.html

SEB – Miljöfond

”Målet för fonden är att genom en bra förvaltning överträffa jämförelseindex och att göra placeringar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som latsar på långsiktigt hållbar utveckling. Dessa företag är de bästa i sina respektive branscher vad gäller miljö, socialt ansvar och ekonomisk lönsamhet. Detta ger dig möjlighet att kombinera bra avkastning med ett miljöansvar.
http://swp4.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/pow/index.asp?ss=pow/Fonder/default.asp

SEB – Östersjön

”Fonden placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i länder runt Östersjön vilket innebär Norden, Tyskland, Polen och Baltikum med tonvikt på Norden. […] Placeringarna ska uppfylla Världsnaturfondens etiska krav, vilket innebär att fonden avstår från att investera i företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är alkohol, vapen, bil, petroleum eller tobak.”
http://taz.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/pow/index.asp?ss=pow/Fonder/default.asp