Maailman energiantarve ja päästöt nousussa, ei laskussa

Maailman energiantarve ja päästöt nousussa, ei laskussa

IEA:n (International Energy Agency) kahden vuoden välein julkaistavan raportin mukaan uusiutuvat energiamuodot ovat seuraavan 20 vuoden aikana nopeimmin kasvavat energianlähteet. Kokonaisuudessaan kasvu on kuitenkin varsin hidasta: uusiutuvien ennustetaan tällä välillä kasvattavan osuuttaan kokonaistuotannon kahdesta prosentista kolmeen prosenttiin.

Ennusteen mukaan ihmisten energiantarve nousee vuoteen 2020 mennessä 57 prosenttia. Tämän seurauksena kasvihuonekaasujen päästöt nousevat 60 prosenttia nykytasosta. Päästöjä kasvattaa erityisesti taloudellinen kasvu kehitysmaissa, etenkin väkirikkaassa Kiinassa

Fossiilisia polttoaineita pidetään käypinä energianlähteinä seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Raportin mukaan öljy on tuolloin edelleen energian ensisijainen lähde. Hiili joutuu luovuttamaan kakkostilan maakaasulle. Öljy, maakaasu ja hiili muodostavat yhdessä lähteen 90 prosentille maailman energiankulutuksesta. Ydinenergian osuus kokonaiskulutuksesta laskee hieman vanhojen reaktoreiden sulkemisen myötä.

IEA:n ennusteen mukaan Kioton sopimuksen asettamia tavoitteita ei saavuteta. USA:n päästöt ovat 42 prosenttia tavoitteita suuremmat v. 2010, Tyynenmeren teollisuusmaiden päätöt 26 ja EU:n päästöt 18 prosenttia suuremmat kuin Kioton sopimuksen tavoitteissa.

IEA:n raportin peruspremissinä on ajatus siitä, että energia-alan kehitystä ohjaavat markkinamekanismit, kuten tähänkin asti on valtaosin tapahtunut. Niinpä raportin esittämä ennuste on vältettävissä, mikäli poliittista tahtoa löytyy. Jo vaatimattomatkin toimenpiteet saattavat helpottaa tilannetta. Esim. mikäli kuljetussektori parantaa polttoaineen käytön tehokkuutta, siirtyy vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja mikäli hiilidioksidia päästäviä polttoaineita aletaan verottaa, hiilidioksidipäästöt voisivat tasaantua vuoden 2010 jälkeen, raportissa todetaan.

Lähde: ENS Environmental News Service