Ympäristöasioiden tiedotuspiste avattu Pietarissa

Pietarissa on avattu Ympäristöasioiden Tiedotuspiste 14.6 2001. Tiedotuspisteen tarkoituksena on paitsi jakaa tietoa ympäristöasioista Pietarin ja Leningradin alueen asukkaille, myös kannustaa asukkaita aktiivisuuteen ympäristönsuojelussa. Tiedotuspiste tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden tutustua ympäristöaiheiseen kirjallisuuteen ja videoihin. Tämän lisäksi asiakkailla on mahdollisuus ilmaiseen ympäristöaiheisten internetlähteiden käyttöön. Luoteis-Venäjän ympäristöongelmia puidaan tapaamisissa asiantuntijoiden kanssa ja aiheista on tarkoitus julkaista ilmaismateriaalia laajempaan levitykseen. Opettajille ja opiskelijoille on luvassa koulutustapahtumia liittyen energiantuotantoon, paikallisagendaan ja vesistöseurantaan.

Tiedotuspistettä ylläpitää kolme kansalaisjärjestöä, Green World, Children of the Baltic ja Transbounday Environmental Information Agency Gagarinin Säätiön tuella.

Ympäristöasioiden Tiedotuspiste on avoinna ti-to kello 11-19.00.
Osoite: Pereulok Grivtsova 10, Venäjän maantieteellisen yhdityksen rakennus, toimisto nro 26 (metro asema ”Sennaya Ploshad”).
Puhelin/ faksi: +7 812 3156622