Ohjeita Dodon nettisivujen toimittajille

Kymmenen käskyä 1. Käytä korostustapoja säästeliäästi ja vain leipätekstissä. Käytä vain yhtä korostustapaa kerrallaan.
 2. Älä käytä huutomerkkejä lainkaan ja käytä muita erikoismerkkejä säästeliäästi.
 3. Käytä runsaasti väliotsikoita. Kirjoita väliotsikot pienaakkosin ja aseta niiden tekstityyliksi 1. alaotsikko.
 4. Lihavoi henkilöiden nimet kun ne esiintyvät ensimmäisen kerran. 
 5. Kursivoi teosten nimet aina. Pyri välttämään kursiivin käyttöä muuhun.
 6. Kirjoita julkaistujen artikkelien nimet lainausmerkkeihin ellei kyse ole nettitekstistä.
 7. Jos teet linkin, valitse linkkitekstiksi kohdesivun otsikko. Kirjoita linkitettävän tekstin otsikko ilman korostusta.
 8. Uutisen alle tulee lisätä lähteet. Valitse ”lähteet”-otsikon tekstityyliksi 2. alaotsikko.
 9. Tee lähteistä lista. Listaa ensin lähdetekstin otsikko ja sen jälkeen suluissa lähdeteos ja päiväys: ”Town Reacts To Nuclear Threat (Newsday 2.2.2002)”.
 10. Ota vain oleelliset lähteet mukaan. Pyri pitämään lähteiden määrä maksimissaan viitenä. Älä tee linkkejä samaan lähdetekstiin eri sivustoissa.

Nettitekstin kirjoittaminen


Nettitekstin kirjoittamisen perussääntö on: kirjoita lyhyesti. Kirjoittamiseen löytyy internetistä monia hyviä lähteitä. Esimerkiksi Jakob Nielsenin seuraavat tekstit:

http://www.useit.com/alertbox/9710a.html
http://www.useit.com/alertbox/9703b.html
http://www.useit.com/alertbox/980906.html

Tässä muutama perusohje:

1. Ole pihi. Kirjoita vain 50 % siitä tekstimäärästä, jonka olisit kirjoittanut vastaavasta asiasta printtijulkaisuun.


Tietokoneen ruudulta lukeminen on noin 25 % hitaampaa kuin paperilta lukeminen. Siksi nettitekstien on tärkeää olla lyhyempiä kuin tavallisten tekstien. Näin lukija ei joudu kahlaamaan pitkiä sivuja, vaan saa jo ensi silmäyksellä käsityksen siitä, mitä teksti käsittelee. Tekstin lukeminen tietokoneen ruudulta on hidasta ja hankalaa. Lisäksi monet käyttäjät ovat verkossa kärsimättömiä. He haluavat tietoa nopeasti ja kyllästyvät, jos eivät löydä sitä ensimmäisellä tai toisella silmäyksellä.


2. Muista tekstin silmäiltävyys. Älä vaadi lukijaa lukemaan pitkiä yhtenäisiä tekstinpätkiä.


Nettitekstejä ei usein lueta keskittyneesti, vaan lukija silmäilee tekstiä sieltä täältä ja surffailee sivulta toiselle. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että 79 % internetin käyttäjistä vain silmäilee tekstit ja vain 16 % lukee ne sana sanalta. Ota tämä huomioon tekstisi rakenteessa: kappaleiden pitää olla lyhyitä ja nasevia. Informatiivisia, kuvaavia ja ytimekkäitä väliotsikoita kannattaa hyödyntää, varsinkin, jos otsikoita käytetään linkkeinä varsinaiseen asiasisältöön. Silloin käyttäjän pitää otsikon perusteella päättää, lataako hän seuraavan sivun vai ei.


3. Jaa rakenne järkevästi ja käytä linkkejä. Jaa pitkä teksti monelle sivulle linkkien avulla.


4. Muista tiivis kieliasu. Käytä lyhyitä, selkeitä virkkeitä.


Pitkät, monipolviset ja lauseenvastikkeita vilisevät tekstit ovat hitaita lukea. Verkossa kannattaa suosia lyhyitä virkkeitä ja päälauseita. Silläkin uhalla, että tekstistä tulisi hieman hakkaavaa tyyliltään. Selkeys ja viestin perillemeno ovat yleensä persoonallista tyyliä tärkeämpiä. Ole varovainen metaforisten sanontojen ja ironian käytön kanssa.


5. Rakenna teksti pyramidimaisesti. Tärkein sisältö heti sivun kärkeen.


Esseissä loppupäätelmät ja keskeiset sisällöt voi jättää viimeiseksi. Verkossa ei, sillä suurella todennäköisyydellä lukija silmäilee vain ensimmäisen kappaleen.


6. Käytä visuaalisia elementtejä helpottamaan tekstin hahmottamista.


Lihavoi henkilöiden nimet kun ne esiintyvät ensimmäisen kerran tekstissä. Kursivoi teosten nimet ja tieteelliset nimet. Ympäröi artikkelit nimet lainausmerkeillä. Jos viittaat tekstissäsi esimerkiksi kirjaan, lihavoi kirjoittajan nimi ja kursivoi teoksen nimi. Älä käytä VERSAALEJA eli suuraakkosia edes otsikoissa.


7. Tekstit noudattavat pääsääntöisesti seuraavaa muotoa: • Otsikko: Informatiivinen, lyhyt pääotsikko tekstille. Pelkästä otsikosta tietää, mitä teksti käsittelee.
 • Alaotsikko: Jos yläotsikko on pitkä voi siitä osan siirtää selventäväksi alaotsikoksi
 • Ingressi: Tiivis, tekstin pääasiat kiteyttävä ingressi. Ingressin sopiva pituus on 1-3 virkettä.
 • Leipäteksti: Selkeitä lyhyitä kappaleita. Lukijaa ei tarvitse aliarvioida, mutta muista, että valtaosa sivuillamme vierailevista ei ole asiantuntijoita.
 • Väliotsikot: Lyhyitä, informatiivisia väliotsikoita kannattaa käyttää tekstin rakenteen selkeyttämiseksi.
 • Toimittaja: Toimittajan nimikirjaimet. Jos muokkaat jonkun toisen alunperin toimittamaa tekstiä, korvaa edellisen toimittajan nimikirjaimet omillasi. On oleellista tietää kuka on viimeksi muokannut tekstiä.

Lähteiden muotoilu


Lähteiden tulisi aina olla esitetty siten, että lähteestä mainitaan seuraavat tiedot: • 1. Kohdesivun otsikko, joka on linkkinä juttuun
 • 2. Organisaation nimi tai lyhenne, tai henkilön nimi, jos kyseessä on kotisivu
 • 3. Päiväys täydessä muodossa esim. ”1.2.2002”

Lähteiden otsikko on joko ”Lähde:” tai ”Lähteet:” otsikkotyylillä ”2. Alaotsikko

”. Lähteistä tehdään järjestämätön lista (nappi löytyy sivueditorista). Jos aiheesta on aikaisempia uutisia Dodon sivuilla, tulee ne listata otsikon ”Aiheeseen liittyviä uutisia:” alle.


Tässä esimerkki:


Lähteet:

Aiheeseen liittyviä uutisia: