Kestävän kehityksen huippukokouksen Suomen www-sivut avattu

Valtionpäämiehet kokoontuvat Johannesburgiin 26.8.-4.9.2002 pohtimaan kehitystä ja tulevia haasteita kymmenen vuotta Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen. Keskeisenä tavoitteena on sopia konkreettisista toimista kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja siitä, miten kestävän kehityksen esteitä, kuten köyhyyttä tai luonnonvarojen ja energian liiallista kulutusta, voitaisiin vähentää ja tuotanto- ja kulutustapoja muuttaa kestävämmiksi.

Ulkoasiainministeriö ja sen kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikkö vastaavat viranomaisena Suomen osallistumisesta huippukokousvalmisteluihin. Keskeisin yhteistyökumppani on ympäristöministeriö. Eri ministeriöiden osallistuminen valmisteluihin tapahtuu ulkoasiainministeriön perustaman virkamiestyöryhmän kautta, joka koordinoi Suomen kannanottojen valmistelua ja jonka jäseniä osallistuu tarpeen mukaan kansainväliseen neuvotteluprosessiin. Virkamiestyöryhmän puheenjohtajana toimii kestävän kehityksen suurlähettiläs Taisto Huimasalo. Tasavallan presidentti Tarja Halonen johtaa syksyllä Suomen valtuuskuntaa Johannesburgissa.


Johannesburgin valmisteluissa on ollut virkamiesten ohella myös kansalaisjärjestöjä mm. kansallisen Johannesburg-valmistelutyöryhmän toiminnassa. Dodo on tiiviisti mukana prosessissa ja muokkaa parhaillaan omia näkemyksiään huippukokouksen teemoista