Dodon jaostoihin hakeminen

Dodon toiminta rakentuu keskusteluryhmien ja projektien toiminnan ja näiden välisen vuorovaikutuksen varaan. Tätä ulospäin näkyvää kokonaisuutta ei olisi olemassa ilman toimivaa ja sitä tukevaa perustaa.Seuraavan kuukauden aikana organisaation perustehtäviä hoitamaan perustetaan neljä jaostoa: tiedotus-, talous-, esittely- ja keskustelupiirijaostot. Nyt on aika hakea jaostojen toimintaan mukaan.Kuhunkin jaostoon valitaan sen toimenkuvasta riippuen n. 5-7 ihmistä. Jaoston toimikausi on vuosi. Jaostojen jäsenet koulutetaan kevään aikana jaostotoimintaan. Jaostossa toimimisen voi vaivatta yhdistää muuhun Dodo-toimintaan, mutta toisaalta toimimista muilla Dodon osa-alueilla ei odoteta.Hae jaostoon, jos haluat esimerkiksi: • päästä vaikuttamaan Dodon toimintaan
 • kokonaiskuvan Dodon toiminnasta
 • osaamista järjestötoiminnasta
 • osaavien ja innostuneiden ihmisten seuraan


Lue seuraavat jaostojen toimenkuvien esittelyt. Lisätietoja voit kysyä jaostojen yhteyshenkilöiltä. Jos haluat mukaan jaostotoimintaan, ilmoittaudu jaoston yhteyshenkilölle 15.3. mennessä. Jaoston jäsenten valinta suoritetaan maaliskuun loppuun mennessä.


1. Tiedotusjaosto


Koordinoi tiedotusta sen kaikilla osa-alueilla. Keskiössä ovat: • tiedotuspolitiikan suunnittelu ja ohjeistus, projektien tukeminen tiedotusasioissa
 • ulkoisen tiedotuksen ja mainostamisen suunnittelu
 • graafisen ohjeiston laatiminen ja seuranta
 • julkaisutoiminnan seuraaminen ja tukeminen
 • yhteyshenkilö Tasja Salin


2. Talousjaosto


Seuraa taloudellista tilannetta ja koordinoi rahoitushankintaa. Toimenkuvaan kuuluvat: • budjetista ja rahatilanteesta raportoiminen
 • rahoitusmahdollisuuksien etsiminen ja kartoitus
 • rahoitushakemusten valmistelu
 • budjetin valmistelu
 • toimiminen asiantuntija-apuna projekteille
 • yhteyshenkilö Simo Kyllönen

3. Esittelyjaosto


Vastaa Dodon näkyvyydestä esittelytilanteissa ja rekrytoi ihmisiä avoimiin toimiin. Toimenkuvaan kuuluvat myös: • sopivien paikkojen ja toimintamuotojen etsiminen kiinnostuneille ihmisille
 • esittelytapahtumien suunnittelu ja järjestäminen
 • projektien rekrytoinnin koordinointi ja projektivetäjien tukeminen omissa esittely- ja rekrytointihankkeissa
 • yhteyshenkilö Johanna Helmivirta

4. Keskustelupiirijaosto


Tukee Dodon keskustelupiirejä ja koordinoi uusien perustamista. Jaoston toimenkuvaan kuuluvat myös: • keskustelupiirien vetäjien kouluttaminen
 • ryhmien rahoituksen suunnittelu
 • Dodon opinto-oppaan kokoaminen
 • yhteyshenkilö Niko Lipsanen


Lisätietoa jaostoissa toimimisesta:


puheenjohtaja Johanna SinkkonenTervetuloa mukaan!