EU-maiden kansalaisjärjestöt vetoavat pääministereihin Johannesburgin huippukokoukseen tähtäävien neuvottelujen vauhdittamiseksi

Järjestöjen mielestä EU:n olisi määrätietoisemmin pyrittävä neuvotteluissa painottamaan vahvan valtioiden välisen toimintaohjelman aikaansaamista. Ilman vahvaa valtioiden välistä sopimusta ei muiden sektorien kesken muodostettavista kumppanuussopimuksistakaan ole iloa.Sisällöllisesti järjestöt painottavat nykyistä selkeämpiä kehitys- ja ympäristötavoitteita ja niiden kytköksiä erityisesti maailman kauppajärjestön WTO:n sopimuksiin. EU-maiden tulisi asettaa tarkat aikataulut YK:n suosittaman 0,7% kehitysavun BKT-osuuden saavuttamiselle. Kauppasopimuksissa tulisi alkaa painottaa kestävyyteen pyrkivän kaupankäynnin edistämistä ja kauppaa käyvien yritysten vastuulle informaation saatavuudesta, ihmisoikeuksien toteutumisesta ja yritysten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista pitäisi asettaa selkeät säännöt. Lisäksi luonnonvarojen hoidossa pitäisi nykyistä paremmin painottaa tasaveroisia oikeuksia ja kestävyyttä.Myös ympäristökomissaari huolissaan neuvottelujen etenemistahdistaEuroopan komission ympäristöasioista vastaava komissaari Margot Wallström antoi torstaina 17.4. lausunnon, jossa hänkin ilmaisi huolensa kestävän kehityksen huippukokouksen toimintaohjelman valmistumisen viivästymisestä. Komissaarin mukaan Rion tavoitteiden toteuttamisessa ollaan jääty pahasti jälkeen ja nyt uhkaa käydä samoin elleivät valtiot ole valmiita asettamaan konkreettisempia tavoitteita. Wallströmin mielestä EU:n tulisi nyt osoittaa neuvotteluissa johtajuutta alkamalla nimetä toimintaohjelmaan selkeitä toimenpiteitä.Erityisesti komissaari Wallström mainitsi sovittavaksi tavoitteeksi ilman sähköä ja puhdasta vettä olevien ihmisten määrän puolittamisen ekologisesti kestävällä tavalla vuoteen 2015 mennessä. Komissaarin mielestä tähän ja muihin tavoitteisiin pääsemiksi tarvitaan myös yritysmaailman tukea, viitaten näin yhtenä huippukokouksen tavoitteena oleviin kumppanuussopimuksiin.Jonkunlaisena toivon merkkinä komissaari näkee Yhdysvaltain vähittäisen taipumisen jälleen konkreettisiin toimiin ja rahoitukselliseen resursointiin.Vetoomus kokonaisuudessaan englanniksi.