MET-projektin osallistujat

Päävastuu


Aleksi Neuvonen
Jarre Parkatti


Muu ydinryhmä


Niko Lipsanen
Max Mannola


Haastattelut ym. työvaiheet

Marja Aittamaa
Jepa Leväsvirta
Hanna Mattila
Elina Rikkilä
Tasja Salin
Anssi Savisalo


Visualisointi

Max Hartman
Maria Klemetz
Péter Paalanen (painettavan julkaisun kuvitus)