Kopi: Kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen opintopiiri

Toiminta käynnistyi 1.11. Kokoonnumme tiistaisin klo 18, Helsingin yliopiston oppimiskeskus Aleksandrian ryhmätyötilassa 333, 3. krs.


Opintopiirin tarkoituksena on perehdyttää osallistujat kaupunkisuunnitteluun ja sen tutkimukseen arkkitehtonisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta.


Opintopiiri tarjoaa osallistujille mahdollisuuden kuulla alustuksia kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun peruskysymyksistä, tutustua alan kirjallisuuteen sekä keskustella näistä kysymyksistä soveltaen esitettyjä ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin. Harjoittelemme myös suunnitteluun liittyvää ajatusten visuaalista havainnollistamista, ja järjestämme yhden tai useamman ekskursion, jolla havainnoidaan rakennetun ympäristön piirteitä omaksutun tiedon pohjalta.


Ohjelma (tarkentuu opintopiirin edistyessä).


Piiristä vastaava opiskelijajärjestö on Dodo HYY.


Yhteyshenkilö
Jarre Parkatti
jarre.parkatti [at] dodo.org
p. (09) 773 4558.

Dodo HYY
Dodon kaupunkisuunnitteluprojekti