Kopi -05: Ohjelma sl 2005

1. Johdatus
ti 1.11. klo 18 Aleksandria, tila 333, 3. krs


  • Miksi opintopiiri järjestetään?

  • Miten aihepiiri rajoittuu?

  • Aiheen käytännöllinen merkitys ja teoreettinen kiinnostavuus?

  • Ekologinen kestävyys

  • Sosiaalinen toimivuus


Yhteenveto tapaamisesta.


2. Kaupunkisuunnittelun luonne ja tavoitteet

ti 24.2. klo 16 Aleksandrian 3. krs, ryhmätyötila 333


  • Kaupunkisuunnittelun ongelmia

  • Kaupunkisuunnittelun tavoitteet

  • Minkälainen on hyvä kaupunki?


Yhteenveto tapaamisesta (työn alla!).— VANHOJA OTSIKOITA (sl 2004) —


3. Yhteiskuntatiede


ti 9.3. klo 16 Aleksandrian 3. krs, ryhmätyöhuone 333 

Yhteenveto tapaamisesta (työn alla!).

4. Taidehistoria & estetiikka


ti 23.3. klo 16 Huminassa, Porthanian 6. krs

Hanna Mattilan artikkeli.


5. Arkkitehtuuri & kaavoitus


ti 6.4. klo 16 Huminassa, Porthanian 6. krs


Ajattelu- ja työskentelytapa yleisesti. Käytännön metodit ja esitystavat. Arkkitehti Pekka Vehniäinen.

Muutama muistiinpano.


6. Ympäristöpsykologinen näkökulma kaupunkisuunnitteluunti 20.4. klo 16 Huminassa, Porthanian 6. krs


7. Ekskursio Pikku-Huopalahteen


ma 26.4., lähtö klo 18.00 Pikku-Huopalahden Tilkantorilta 


Tutkitaan kaupunginosan ominaisuuksia. Keskustellaan havainnoista, tehdään muistiinpanoja ja – inspiraation iskiessä – piirretään kuvia (mahdollisin korjausehdotuksin).


Yhteenveto ekskursiosta.


8. Yhteenveto ja palautekeskustelu


ti 27.4. klo 16 Huminassa, Porthanian 6. krs


<< Takaisin kopin aloitussivulle