Joulun lahjoituksilla järjestettiin naisten lukutaitokurssi

Joulun 2009 hankelahjoilla kerättiin varoja naisten lukutaitokoulutuksiin Malissa. Ensimmäinen luku- ja laskutaidon intensiivikurssi pidettiin touko-kesäkuussa 2010 Bougoulan kylässä. Samat naiset jatkavat opiskeluaan sadonkorjuun päätyttyä ensi vuonna. Suuri kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!

 

”Nyt osaan laskea lasteni iät”

 

”Oli hankalaa kun en osannut lukea, laskea enkä kirjoittaa. Kun möin hirssipullia kylässä, en koskaan tiennyt paljonko tienasin.” Terena Tarawelelta (kuvassa) jäivät koulut käymättä, koska hänen kylässään ei sellaista ollut. Terena on ollut mukana Sinsibere-hankkeessa siitä lähtien kun hänen kyläänsä Lenaan perustettiin naisten pienlainapiiri.

 

Terena osallistui Sinsibere-hankkeen luku- ja laskutaitokurssille touko-kesäkuussa 2010. Koulutus pidettiin naisten osuuskunnan tiloissa Bougoulan kylässä. Mukana oli sekä vasta-alkajia että vain vähän osaavia, yhtensä 28 osallistujaa. Intensiivikurssi kesti 15 päivää jonka aikana naiset eivät käyneet lainkaan kotona. Opettajana toimi peruskoulun opettaja Fankele Samake.

 

Terena kertoo, että aloittelijoiden ryhmässä opeteltiin ensin bamanan kielen aakkoset. Seuraavaksi harjoiteltiin lukemista ja sitten sanojen ja lauseiden kirjoittamista. ”Oli hienoa oppia kirjoittamaan kirje ja pyytämään asioita kirjallisesti.”

 

Kurssin toisessa osassa opeteltiin laskemaan. ”Harjoittelimme pienlainakassan kirjanpitoa ja lopuksi meille opetettiin jopa osuuskunnan vuosivoiton laskemista.” Kurssilla Terena tutustui muiden kylien naisiin, ja yhdestä osanottajasta tuli hänen ystävänsä jonka kanssa he kävivät kävelemässä iltaisin. Hän sai myös omakseen kaksi kirjaa, aapisen ja laskukirjan.

 

Opiskelu jatkuu ensi vuonna

 

Joulun 2009 lukutaitolahjoista kertyi Sinsibere-hankkeelle upeat 5228 euroa. Touko-kesäkuussa järjestetyn kurssin kulut olivat 1985 euroa. Lahjoituksilla katettiin opettajan palkka ja opetusmateriaalit sekä osallistujien matka-, ruoka- ja majoituskulut. Lahjoitusten avulla järjestetään jatkokurssi samoille osallistujille vuonna 2011. Suunnitelmissa on ottaa myös uusia opiskelijoita mukaan vuonna 2011.

 

Terena kokee kurssin olleen hyvin hyödyllinen. ”Nyt osaan laskea istuttamieni siementen ja sadon määrät. Kun maksan peltotyöstä työmiehille palkkaa, voin laskea kaikki kulut ja verrata niitä tuloihin.” Terena kertoo myös kirjoittavansa osuuskunnan hallituksen kokouksissa muistiinpanoja, jotta osaisi kertoa oman kylänsä naisille kokouksen päätökset. Kaikki Terenan lapset, 3 tyttöä ja 4 poikaa käyvät koulua. ”On mahtava asia, että osaan nyt laskea heidän ikänsä!”

Teksti ja kuvat: Heidi Leino