Dodon kaupunkisuunnitteluvisioita esillä LYNETin tutkimuspäivillä

Hannu Salmi kävi esittelemässä Dodon näkemyksiä kaupunkisuunnittelusta LYNETin tutkimuspäivillä Dipolissa 29.11.2010.
Yhteenvetoa tutkimuspäiviltä ja PDF-muotoiset esitykset löytyvät täältä: www.lynet.fi/tutkimuspaivat
LYNET on kuuden eri organisaation muodostama luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä.