Kaupunkilaisuus utopiana

Kaupunkilaisuus utopianaSkenaariot, joita kaupunkien kehityksestä on tehty, keskittyvät leimallisesti fyysisten rakenteiden ja sosiaalisten massailmiöiden, työllisyyden, syrjäytymisen ja turvallisuuden kuvaukseen. Itse kaupunkilaista mentaliteettia skenaariot tuskin lainkaan koskettavat, ja varsin monet niistä ovat kaupunkilaisuuden näkökulmasta ylimalkaisia. Skenaariot pyrkivät esittämään kovia faktoja tulkiten ne kuitenkin nykyisellä tai jopa edellisen sukupolven kielellä, ei sillä kielellä, jolla niissä elävät kaupunkilaiset … Lue lisää