Osalla vesienergiasta merkittävät kasvihuonekaasupäästöt

Osalla vesienergiasta merkittävät kasvihuonekaasupäästöt

WCD:n (World Commission on Dams) raportin mukaan yleinen uskomus vesienergian päästöttömyydestä ei pidä kaikissa tapauksissa paikkaansa. Etenkin lämpimämpien ilmastoalueiden vesienergian turvaamiseksi ja sääntelyn avuksi rakennetut padot tuottavat toisinaan mittavastikin kasvihuonekaasupäästöjä.

WCD:n tutkimuksessa mukana olleet 30 patoaluetta erittivät kaikki kasvihuonekaasuja. Tutkittuja patoalueita sijaitsi sekä trooppisella että lauhkealla vyöhykkeellä. Lauhkean vyöhykkeen pohjoisosan padot (Kanadassa ja Skandinaviassa) erittävät vain vähän kasvihuonekaasuja. Niiden osuus on saattaa WCD:n mukaan olla vain kymmenesosia siitä, mitä vastaavan energiamäärän tuottaminen lämpövoimalla aiheuttaisi.

Trooppisen ilmastoalueen padot sen sijaan vaihtelevat päästöiltään. Joissain tapauksissa vesivoiman tarvitsemat padot tuottavat lähes yhtä paljon tai jopa enemmän kasvihuonekaasujen päästöjä kuin mitä saman energian tuottaminen lämpövoimalla olisi aiheuttanut. Tapauskohtainen vaihtelu on erittäin suurta: Brasiliassa sijaitsevista padoista suuripäästöisin oli päästöiltään 500-kertainen pienipäästöisimpään verrattuna.

Yksin patoaltaisiin huuhtoutuva ja sinne jäävä biomassa ei selitä patoaltaiden päästöjä. Myös se, mitä yläjuoksulla tapahtuu, saattaa vaikuttaa hiilipitoisten ainesten alueelle kasautumiseen ja sitä kautta patoaltaan päästöihin.

WCD suositteleekin, ettei vesivoimaa tulisi pitää automaattisesti puhtaampana energiavaihtoehtona kuin fossiilisia polttoaineita. Kokonaisvaikutukset tulisi jokaisen patohankkeen kohdalla arvioida erikseen. Tällöin vesialueen hiilipitoisten aineiden liikkuminen ja vesialueen päästöt tulisi arvioida ennen alueen patoamista, ja tehdä tämän pohjalta arvio siitä, kuinka patoaminen vaikuttaisi niihin.

Lähde: ENS Environmental News Service