EU rajoittaa kalastusta kalakannat turvatakseen

EU rajoittaa kalastusta kalakannat turvatakseen

Euroopan Komissio tahtoo vähentää tiettyjen lajien kalastusta jopa 74 prosenttia turvatakseen romahduksen partaalla sinnittelevät kalakannat. ”Ei ole muuta vaihtoehtoa: jotta meillä voisi olla kalastusteollisuus, miellä pitää olla kalaa”, tylytti Franz Fischler, maatalouden, maatalousalueiden kehityksen ja kalastuksen komissaari.

EU:n päätös rajoittaa kalastusta perustuu Kansainvälisen merentutkimuskeskuksen ICES:in varoitukseen. ICES:in mukaan Pohjanmeren ja Skotlannin länsirannikon turska- ja valkoturskakannat ovat romahtamaisillaan. Rajoitukset eivät koske ainoastaan tuska- ja valkoturskakantoja vaan myös niiden kanssa samoilla vesillä viihtyviä lajeja, kuten kampeloita.

Siitä, kuinka yhden lajin saalistaminen vaikuttaa toisiin, ei ole vielä riittävästi tarkkaa tietoa. Komissio päätti kuitenkin saatavilla olevan tiedon perusteella rajoittaa viidesosan niiden lajien pyynnistä, joiden pyynnillä tiedetään olevan yhteyttä turska- ja valkoturskakantojen vointiin.

Toisin kuin Komissio, NEAFC on päättänyt odottaa maaliskuuhun saakka ja päättää sitten, asettaako se uusia rajoituksia. NEAFC säätelee Koillis-Atlantilla tapahtuvaa kalastusta sekä Norjan, Isalnnin, Puolan ja Venäjän kalastajia.

Lähde: ENS

Lue lisää!