Euroopan Unioni aikoo vähentää riippuvaisuuttaan öljystä

Euroopan Unioni aikoo vähentää riippuvaisuuttaan öljystä

29. marraskuuta julkaistussa muistiossa EU:n Komissio toteaa, että Euroopan on vähennettävä riippuvaisuuttaan tuontiöljystä poliittisten, taloudellisten ja ympäristösyiden vuoksi. Kommissio suosittaa toimenpiteiksi öljyn korvaamisen muilla energianlähteillä sekä kulutuksen hillitsemisen.

Muistiossa Komissio erittelee EU:n talouteen ja ympäristöön vaikuttavat energiantuotannon haasteet:
– lisääntyvä tuontienergiaan turvautuminen
– kalliina pysyvät öljyn ja kaasun hinnat
– kysynnän massiivinen kasvu
– tarve leikata kasvihuonekaasujen päästöjä

Nykyään EU tuo noin puolet tarvitsemastaan energiasta, mutta mikäli nykyiset trendit jatkuvat, 20 vuoden kuluttua tuonnin oletettu osuus olisi jo 70 prosentin luokkaa. Tulevaisuudessa energiaa pyritään tuomaan useammilta alueilta, ja muistiossaan Komissio on nostanut esiin etenkin Venäjän maakaasuineen.

Vaikka EU:n tavoite on leikata kasvihuonekaasujensa päästöjä 8 prosentilla seuraavan kymmenen vuoden aikana, päästöjen arvellaan todellisuudessa kasvavan tuona aikana yli viisi prosenttia. Kasvua aiheuttaa lähinnä liikenteen lisääntyminen: sen kontolla olisi arvellusta kasvusta peräti 90 prosenttia.

Muistion mukaan sekä verotusta että säännöksiä tulisi käyttää energiatehokkuuden lisääntymisen varmistamiseksi. Erityisen tärkeänä paperissa pidettiin asumisen energiatehokkuuden parantamista. Myös uusiutuvien energialähteiden lissäntyvä käyttöönottaminen oli yksi komission ehdottamista toimenpiteistä.

Lähde: REUTERS NEWS SERVICE

Lue lisää!