EU:n ja autoteollisuuden välinen sopimus heikko ja kunnianhimoton

Eurooppalaisia ympäristöjärjestöjä edustava European Environmental Bureau (EEB) julkaisi 12.1. raportin, joka analysoi EU:n komission ja autoteollisuuden välisiä vapaaehtoisia sopimuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Raportin mukaan sopimukset ovat heikkoja ja kunnianhimottomia.

EU:n komissio on tehnyt vapaaehtoiset sopimukset Euroopan, Japanin ja Korean autonvalmistajien kanssa vähentääkseen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Euroopan ajoneuvonvalmistajien yhdistyksen kanssa tehty sopimus tähtää autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 25 %:lla 186 grammasta 140 grammaan kilometrillä vuoteen 2008 mennessä. Japanilaisten ja korealaisten autonvalmistajien tulisi päästä samaan tavoitteeseen vuoteen 2009 mennessä.

EEB:n mukaan vuoden 1990 tasoon verrattuna autoliikenteen hiilidioksidipäästöt tulevat nousemaan 20-30 % vuoteen 2005 mennessä, vaikka autonvalmistajat noudattaisivat vapaaehtoisia sitoumuksiaan. EEB kritisoi sopimuksia myös siitä, ettei pidemmälle ajanjaksolle kuin vuoteen 2009 asti asetettu lainkaan tavoitteita.

Sopimusten kunnianhimottomuuden ja epäsitovuuden lisäksi EEB kritisoi mm. niiden epädemokraattista solmimistapaa. Euroopan parlamenttia tai ympäristöjärjestöjä ei juurikaan kuultu asiassa ja myös jotkin Euroopan neuvoston vaatimukset ohitettiin. EEB:n mukaan autoteollisuuden on hyvin helppoa luistaa sopimuksesta. Raportissa todetaan myös, että sopimusehdot on räätälöity tietyille polttoaineen ja dieselin polttotekniikoille.

EEB toteaa, ettei vapaaehtoisia sopimuksia pitäisi käyttää aloilla, joilla markkinoiden kehityssuunta on täsmälleen päinvastainen kuin poliittiset tavoitteet.

Lähde: European Environmental Bureau