Järjestöt Bushin sisäministeriehdokasta vastaan

Ryhmä yhdysvaltalaisia ympäristö-, kansanterveys- ja kansalaisoikeusjärjestöjä sekä ammattiyhdistyksiä on ryhtynyt kampanjoimaan presidentti George W. Bushin nimittämää sisäministeriehdokasta Gale Nortonia vastaan. Järjestöjä huolestuttavat Nortonin öljy- ja kaivosteollisuusyhteydet sekä rasistisiksi tulkitut lausunnot. Tavoitteena järjestöillä on, ettei senaatti hyväksyisi Nortonin nimitystä sisäministeriksi.

Yhdysvalloissa sisäministeri mm. hallinnoi liittovaltion maa-alueita ja panee toimeen uhanalaisten lajien suojelua koskevat lait. Ympäristöjärjestöt pelkäävät, että mikäli Norton nimitetään sisäministeriksi, hän avaa Alaskan luonnonsuojelualueet öljyn ja maakaasun poraukselle. Pelkoa tukee se, että Norton toimi 80-luvulla aktiivisesti porausten aloittamisen puolesta työskennellessään sisäministeriössä.

Gale Nortonin mukaan keskeisimmät Yhdysvaltojen ympäristölaeista ovat perustuslain vastaisia. Norton tukee lainsäädäntöä, joka kriitikoiden mukaan auttaa maanomistajia kiertämään luonnonsuojelulainsäädäntöä. Hän on myös kampanjoinut lain puolesta, jonka mukaan teollisuus tarkkailisi itse omia päästöjään. Syyttäjänä toimiessaan Norton on kieltäytynyt syyttämästä ympäristöään saastuttaneita teollisuuslaitoksia. Ympäristöjärjestöjen mukaan Norton on tukenut lukuisia hankkeita, jotka ovat ympäristölle ja terveydelle haitallisia.

Sierra Club johtaa Nortonin nimittämistä vastustavaa kampanjaa. Se on aloittanut mainoskampanjan, joka kehottaa ihmisiä vaatimaan senaattoreitaan äänestämään Nortonia vastaan. Senaatti kuulee Nortonia 18.1. Todennäköisyys, että Nortonia ei nimitettäisi Yhdysvaltojen sisäministeriksi on hyvin pieni.

Lähde: Environment News Service