EU ja USA kiistelevät geenimuunneltujen tuotteiden merkinnästä


Lokakuussa ’98 EU jäädytti kaikkien uusien geenimuunneltujen tuotteiden hyväksynnän siksi ajaksi, kunnes saadaan geenimuunneltuja tuotteita koskeva lainsäädäntö ajan tasalle. Ensi tiistaina EU-komissio keskustelee, löytyisikö 15 jäsenmaan kesken yhteisymmärrys geenimuunneltujen tuotteiden hyväksymisprosesseille ja niiden merkitsemiselle kuluttajaa varten.

USA suhtautuu EU:n vaateeseen geenimuunneltujen tuotteiden selvästä merkinnästä nuivasti. Sikäläisten asiantuntijoiden mukaan vaadetta on vaikea olla pitämättä kauppaa rajoittavana. USA on maailman suurin geenimuunnellun viljan viejä.

USA onkin nostanut esiin sen vaihtoehdon, että se saattaa valittaa EU:n merkintäpäätöksestä WTO:lle. USA:n edustajien mukaan kaikki sen tuottamia ruokia koskevat rajoitteet on perusteltava luotettavasti tieteen avulla.

EU:n puolella USA:n jyrkistä kommenteista ei ole hätäännytty. EU:n David Byrne on kommentoinut, että tilanne on joka tapauksessa parempi kuin ennen; EU on kuitenkin poistamassa totaalikiellon uusilta geenimuunnelluilta tuotteilta. Mikäli tiistaisessa komission kokouksessa päästään yksimielisyyteen geenimuunneltuja tuotteita koskevasta lainsäädännöstä, päätöksen henkeä heijastavat säännöt saatetaan ottaa käyttöön jo ensi vuonna, vaikka laki saadaankin hyväksyttyä todennäköisesti vasta vuosien 2002 ja 2003 vaihteen tienoilla.

Totaalikielto korvautuisi uusissa säännöksissä vaateilla selkeästä merkinnästä kuluttajia varten. Lisäksi geenimuunnelluilta tuotteilta vaadittaisiin alkuperämerkinnät, joiden perusteella pystyttäisiin jäljittämään, kuka raaka-aineet on viljellyt. EU:ssa tätä pidetään riittävänä seurantana, joka mahdollistaisi totaalikiellon poistamisen. Jo 13 geenimuunnellun tuotantokasvin tekijät ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa noudattaa uutta lakia, mikäli se tulee voimaan.

Monet EU-kuluttajat tahtovat välttää geenimuunneltuja tuotteita terveys- tai ekologisten syiden vuoksi. EU:n puolelta neuvotteluja käyvä David Byrne on leimannut EU-kansalaisten geenimanipulointiin liittyvät huolet irrationaalisiksi peloiksi. Komissio onkin vastikään julkistanut kuluttajille suunnattua, tieteeseen pohjaavaa informaatiota geneettisestä muuntelusta, jotta geenimuunneltuja tuotteita koskeva keskustelu ei liikkuisi vain emotiivisella tasolla.

Lähde: REUTERS NEWS SERVICE

Reutersin uutinen EU-komission GM-päätöksenteosta

Reutersin uutinen USA:n suhtautumisesta EU:n geenimuunneltujen tuotteiden merkintävaateeseen