EU-hakijamaat hyötyisivät unionin ympäristölaeista

Tuntuvista kustannuksista huolimatta Euroopan Unionin jäsenyyttä hakevat maat hyötyvät taloudellisesti EU:n tiukoista ympäristödirektiiveistä. Näin kertoo tuore EU-komission teettämä tutkimus, joka esiteltiin 13 hakijavaltion ympäristöministerille marraskuun lopussa. Hakijamaat voivat säästää ainakin 130 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä, kun ne mukauttavat lakinsa EU:n vaatimusten mukaisiksi. Raportin mukaan summa on todennäköisesti paljon suurempi.

Tutkimuksen mukaan jäsenyyttä hakevat maat, jotka sijaitsevat lähinnä Itä- ja Keski-Euroopassa, tarvitsevat noin 120 miljardia euroa vähentääkseen päästöjensä määrää EU-tasolle.

“EU:n ympäristölaeista… ei koidu pelkkiä kustannuksia, vaan niistä on myös suurta hyötyä hakijamaille”, Belgian ympäristöministeri Magda Aelvoet sanoi. Esimerkiksi terveydenhuollon kustannukset vähenevät ja maatilojen tuotanto kasvaa, kun ilma ja vesi puhdistuvat uusien lakien myötä. Tällä tavalla hyötyisivät etenkin Tšekin tasavalta ja Puola.

Kun hakijamaat omaksuvat EU:n ilmansaasteita koskevat direktiivit, vuonna 2010 voidaan välttyä jopa 15 000 – 34 000 ennenaikaiselta kuolemantapaukselta. Krooninen keuhkoputkentulehdus vähenisi tutkijoiden mukaan180 000 tapauksella.

Neuvottelut ympäristönsuojelusta ovat loppusuoralla 2004 unioniin liittyvien maiden osalta, kunhan Latvian ja Slovakian kanssa päästään sopimukseen. Ympäristöasioiden osalta neuvottelut on saatu päätökseen seitsemän hakijamaan kanssa. Ne ovat Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Liettua, Puola ja Slovenia. Muut kandidaatit ovat Malta, Bulgaria, Romania ja Turkki.

Useimpien hakijamaiden kanssa on sovittu siirtymäajasta, jonka aikana rakennetaan jätevedenpuhdistuslaitoksia ja asennetaan suodattimia teollisuuslaitoksiin.

EU-komission mukaan hakijamaiden ja EU-maiden yhteistyö ympäristöasioissa tulee lisääntymään asteittain. 2003 hakijamaat liittyvät EU:n ympäristönsuojelua koskevaan raportointijärjestelmään.

EU-komission ympäristöosaston johtaja Jean-Francois Verstrynge sanoi, että hakijamaiden ministerit ovat sitoutuneet tukemaan EU:n ympäristöagendaa kansainvälisissä kokouksissa. Tästä on hyötyä kun EU yrittää saada ehdotuksiaan läpi, etenkin maailmanlaajuisessa ympäristökokouksessa Johannesburgissa ensi vuonna.

Lähde: Reuters