Ympäristöoptimisti tiedemies myrskyn silmässä.

Komitea ei varsinaisesti ota kantaa kirjan väitteisiin viime vuosikymmenien
myönteisestä ympäristön kehityksestä, mutta tuomitsee Lomborgin
yksipuolisesta ja epätieteellisestä tiedekirjasta. Lomborgin kirjan
ympärillä on käyty viime vuoden aikana rutkasti keskustelua niin vastaan
kuin puolesta.

Århusin yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Bjørn Lomborgin kirjan
tehtävänä on osoittaa, kuinka ympäristön tilan kehityksestä ei kannata olla
huolissaan. Lomborg on vakuuttunut siitä, että opiskelijaryhmällään
aloittaman ympäristötietojen keruun perusteella viime vuosikymmenien
kehitys näyttää menevän selvästi parempaan suuntaan. Muun muassa ilma ja
vesi ovat nyt puhtaampia kuin muutama vuosikymmen sitten ja ilmastonmuutos
on hallittavissa ilman merkittäviä kasvihuonekaasuvähennyksiä. Kirjaansa
kokoamien tietojen perusteella lähes kaikilla mitattavilla tekijöillä
ympäristön tilan on parantunut.

Lomborg ei kiistä ympäristöongelmien olemmassaoloa. Tilastotietojen valossa
tosin mikään ei kirjoittajan mukaan näytä siltä, ettei ongelemia ole
pystytty tai pystytä ratkaisemaan talous- ja teknologiakehityksellä. Hän
hyökkää suoraan erinäisiä ympäristöjärjestöjä vastaan, joiden synkät
ennusteet pönkittävät järjestöjen omaa asemaa.

Tanskan tiedeakatemien komitean mukaan Lomborgin asiantuntemus ei riitä
käsittelemään kirjan laajoja aiheita ja sitä kuinka sekä ihminen että
luonto voisivat mahdollisimman hyvin myös kehitysmaissa. Vaikka komitea ei
ota kantaa kirjassa käsiteltäviin teorioihin ja asioihin, Lomborg antaa
väärän kuvan kehityksestä käyttämällä lähteitä väärin ja yksipuolisesti.
Komitea ei kuitenkaan syytä häntä tahallisesta harhaan johtamisesta.
Komitea päätyi loppujen lopuksi pitämään kirjaa tiedekirjana, vaikka kirjan
tyyli on provosoiva, eikä vastaa akateemista lähdekrittiikkiä.

Lomborgin kirja on herättänyt laajaa keskustelua niin aiheista kuin tekijän
motiiveista. Kirjan kerettiläistä ja rohkeaa tapaa on kehuttu monissa
eturivin sanoma- ja aikakausilehtien arvosteluissa . Useat tunnustetut
ympäristötieteilijät, muun muassa Stephen Scneider ja Edward O. Wilson
ovat tyrmänneet Lomborgin liian suorasukaisen tavan tehdä johtopäätöksiä
ja käyttää puuttellisesti lähteitä. Suomessa Lomborg kävi viime vuoden
lopulla luennoimassa laajassa ympäristöteknologian ja -johtamisen
seminaarissa. Bjørn Lomborg on aktiivisesti vastannut kritiikkiin ja pitää
tutkimuseettisen komitean tuomiota yksipuolisena ja perusteettomana.

Bjørn Lomborg nimitettiin vajaa vuosi sitten Tanskan oikeistohallituksen
toimesta ympäristöinsituutin johtoon. Instituutin tehtävänä on arvioida
Tanskan ympäristöpolitiikkaa. Tanskan tiedeministeri vaatii
tutkimuseettistä komiteaan ottamaan Lomborgin kirja uudelleen
arvioitavaksi.


Lähde: Tanskan tutkimuseettinen komitea:
http://www.forsk.dk/uvvu/nyt/udtaldebat/bl_decision.htm
Lomborg- keskustelu:
http://www.uk.cambridge.org/economics/lomborg/websites_j.htm