ILMARI: Tutkielma tai artikkeli ilmastonmuutoksesta

Tehtävä

Syvennä ilmastotietojasi! Perehdy johonkin ilmastonmuutoksen osa-alueeseen ja kirjoita siitä artikkeli, mielipidekirjoitus tai tutkielma.

Tehtävänanto ja työohje

Ilmastonmuutosta voi tutkia ja selvitellä ja siitä voi kirjoittaa ainakin tuhannesta näkökulmasta. Miten ilmastonmuutos syntyy? Miten voimme torjua sitä? Miten se vaikuttaa metsiin, jäätiköihin tai pieniin saarivaltioihin? Miten maatalous, liikenne tai energiantuotanto vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Näkökulma voi olla niin luonnontieteellinen tai maailmanpoliittinen. Entä miten kotikuntani hoitaa ilmastoasiansä

Koska ilmastonmuutos on ilmiönä monitahoinen ja joskus vaikeaselkoinenkin, siitä kirjoittaminen ja tiedon levittäminen on tärkeää. Niin päivittäiset valintamme kuin suuret poliittiset linjauksetkin vaikuttavat siihen, miten voimakkaasti ilmasto muuttuu ja millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on.

1. Artikkeli tai mielipidekirjoitus

Kirjoita artikkeli tai mielipidekirjoitus, jossa käsittelet ilmastonmuutoksen problematiikkaa ja lähetä se joko paikallislehteen tai www.ilmasto.org –internetsivuille. Sopivia aiheita artikkelille löytyy muista Protossa esitellyistä aiheista. Aiheena voisi olla myös esimerkiksi

 • Vihreä sähkö auttaa ehkäisemään ilmastonmuutosta
 • Ekomatkailija ei käytä lentokonetta
 • Jäähallien hukkalämpö talteen
 • Kansainväliset ilmastosopimukset vaikuttavat myös omassa kunnassamme

 

Kaikissa sanomalehdissä on ainakin viikoittain julkaistava mielipidekirjoituspalsta. Lähetä artikkelisi sinne, jos teet siinä konkreettisia esityksiä, esität vaatimuksia esimerkiksi kunnan tai koulun ilmastovaikutusten pienentämiseksi tai vaikkapa kannustat ihmisiä tarkkailemaan ja vähentämään energiankäyttöään.

Jos artikkelisi taas on enemmänkin ilmiötä kuvaileva, se saattaa sopia tavalliseksi uutisjutuksi. Monissa lehdissä on myös vieraskynäpalstoja, jotka on tarkoitettu toimituksen ulkopuolisille kirjoittajille. Soita lehden toimitukseen ja kerro millaisesta jutusta on kyse ja kysy kenelle se lehdessä kannattaa toimittaa.

Myös internetissä on erilaisia sivustoja, jotka julkaisevat artikkeleita. www.ilmasto.org on ympäristöjärjestöjen ylläpitämä internet-sivusto, jolta löytyy runsaasti materiaalia ilmastonmuutoksesta. Siellä julkaistaan myös uutisia ajankohtaisista ilmastoaiheista sekä mielipidekirjoituksen tyyppisiä artikkeleita. Tarjoa juttuasi paikallislehden lisäksi myös ilmastosivuille lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen . Parhaat kouluista tulleet artikkelit julkaistaan sivuilla.

Ohjeita mielipidekirjoituksen kirjoittamiseen löydät äidinkielenkirjastasi. Internetissä julkaistavaan tekstiin pätevät kuitenkin hiukan eri säännöt. Tässä vinkkejä, joiden avulla voit muokata tekstistäsi internetiin sopivamman:

Ohjeita artikkelin kirjoittamiseen internetsivuille.

1. Ole pihi. Kirjoita vain 50 % siitä tekstimäärästä, jonka olisit kirjoittanut vastaavasta asiasta printtijulkaisuun. Tietokoneen ruudulta lukeminen on noin 25 % hitaampaa kuin paperilta lukeminen. Siksi nettitekstien on tärkeää olla lyhyempiä kuin tavallisten tekstien. Näin lukija ei joudu kahlaamaan pitkiä sivuja, vaan saa jo ensi silmäyksellä käsityksen siitä, mitä teksti käsittelee. Tekstin lukeminen tietokoneen ruudulta on hidasta ja hankalaa. Lisäksi monet käyttäjät ovat verkossa kärsimättömiä. He haluavat tietoa nopeasti ja kyllästyvät, jos eivät löydä sitä ensimmäisellä tai toisella silmäyksellä.

2. Muista tekstin silmäiltävyys. Älä vaadi lukijaa lukemaan pitkiä yhtenäisiä tekstinpätkiä.Nettitekstejä ei usein lueta keskittyneesti, vaan lukija silmäilee tekstiä sieltä täältä ja surffailee sivulta toiselle. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että 79 % internetin käyttäjistä vain silmäilee tekstit ja vain 16 % lukee ne sana sanalta. Ota tämä huomioon tekstisi rakenteessa: kappaleiden pitää olla lyhyitä ja nasevia. Informatiivisia, kuvaavia ja ytimekkäitä väliotsikoita kannattaa hyödyntää.

3. Jaa rakenne järkevästi ja käytä linkkejä. Jaa pitkä teksti monelle sivulle linkkien avulla. Informatiiviset väliotsikot ovat erityisen tärkeitä, jos otsikoita käytetään linkkeinä varsinaiseen asiasisältöön. Käyttäjä päättää otsikon perusteella, lataako hän seuraavan sivun vai ei.

4. Muista tiivis kieliasu. Käytä lyhyitä, selkeitä virkkeitä. Pitkät, monipolviset ja lauseenvastikkeita vilisevät tekstit ovat hitaita lukea. Verkossa kannattaa suosia lyhyitä virkkeitä ja päälauseita. Silläkin uhalla, että tekstistä tulee tyyliltään hieman hakkaavaa. Selkeys ja viestin perillemeno ovat yleensä persoonallista tyyliä tärkeämpiä. Ole varovainen metaforisten sanontojen ja ironian käytön kanssa.

5. Rakenna teksti pyramidimaisesti. Tärkein sisältö heti sivun kärkeen. Esseissä loppupäätelmät ja keskeiset sisällöt voi jättää viimeiseksi. Verkossa ei, sillä suurella todennäköisyydellä lukija silmäilee vain ensimmäisen kappaleen.

6. Tekstit noudattavat pääsääntöisesti seuraavaa muotoa: Otsikko: Informatiivinen, lyhyt pääotsikko tekstille. Pelkästä otsikosta tietää, mitä teksti käsittelee. Alaotsikko: Jos yläotsikko on pitkä voi siitä osan siirtää selventäväksi alaotsikoksi Ingressi: Tiivis, tekstin pääasiat kiteyttävä ingressi. Ingressin sopiva pituus on 1-3 virkettä. Leipäteksti: Selkeitä lyhyitä kappaleita. Väliotsikot: Lyhyitä, informatiivisia väliotsikoita kannattaa käyttää tekstin rakenteen selkeyttämiseksi.

7. Kirjoita nimesi sekä tekstin viimeisimmän muokkaamisen päivämäärä tekstin loppuun.

2. Tutkielma

Tee tutkielma ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos sopii tutkielman aiheeksi ainakin maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin ja äidinkielen tutkielmakursseille.

Esimerkkejä tutkielma-aiheiksi:

 • ilmastonmuutos ja metsät
 • ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
 • ilmastonmuutos ja saarivaltiot
 • ilmastonmuutos ja jäätiköt
 • ilmastonmuutos ja terveys
 • ilmastonmuutos ja maatalous
 • ilmastonmuutos ja liikenne
 • ilmastonmuutoksen torjunta poliittisena prosessina
 • ilmastonmuutoksen torjunta esimerkkinä kansainvälisistä sopimuksista

Lähdevinkkejä

Ilmastonmuutoksesta netissä:

Ilmastonmuutoksesta kirjallisuudessa:

 • Berninger, Kati. Ympäristönsuojelun perusteet. 1996. Edita: Helsinki.
 • Ilmastonmuutos ja Suomi. 1996. Yliopistopaino: Helsinki.
 • Isomäki, Risto. 1996. Luvassa lämpenevää: ilmastonmuutos ja sen seuraukset. Suomen luonnonsuojeluliitto: Helsinki.
 • Kuoppamäki, Pasi. 1994. llmastonmuutos ja Suomen maatalous. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos: Helsinki. (en tiedä, millainen on, mutta nimi vaikutti hyvältä)
 • Suomen ympäristön tulevaisuus. 1996. Edita: Helsinki.
 • Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikkä Haila, Yrjö & Jokinen, Pekka (toim.). 2001. Vastapaino: Tampere.

Tutkimuksen tekemisestä:

 • Kastun lukion opettajat ovat koonneet mainiot ohjeet tutkielman tekemiseen: http://www.tkukoulu.fi/~kastul/tutkielma/tutkielma.htm
 • Vaativampia ohjeita tutkimuksen tekemiseen löytyy hyvästä metodiopuksesta: Hirsjärvi Sirkka, Remes, Prikko ja Sajavaara Paula. Tutki ja kirjoita. 2001. Tammi: Helsinki.

Tulokset

 • artikkeli paikallislehteen tai ilmastosivuille
 • tutkielma