ILMARI: Kehitysmaat ja ilmastonmuutos

Tehtävä

Valitse yksi teollisuusmaa ja kehitysmaa. Selvitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia näille alueille. Vertailkaa maihin kohdistuvia ilmastonmuutoksen seurauksia. Miten seuraukset jakautuvat?

Tehtävänanto ja työohje

Valitse yksi teollisuusmaa ja kehitysmaa. Selvitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia näille alueille. Vertailkaa maihin kohdistuvia ilmastonmuutoksen seurauksia. Miten seuraukset jakautuvat?

Arviot maapallon keskilämpötilan noususta vaihtelevat 1,4-5,8 asteeseen. Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän tai voimistavan äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten tulvia, sade- ja kuivuuskausia ja pyörremyrskyjä. Säänvaihtelut saattavat yleensäkin muuttua rajummiksi. Merenpinnan nousu hukuttaa saarivaltioita ja alavia rannikkoseutuja. Vaikutukset ovat erilaisia eri maissa.

Miten äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat ihmisten arkeen Suomessa ja kehitysmaissä Säilyisikö kasvillisuus entisellään ilmaston lämmettyä? Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella voisi olla viljelyyn? Miksi köyhät kehitysmaat kärsivät ilmastonmuutoksesta enemmän kuin rikkaat teollisuusmaat?

Vastuu ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta on jakautunut epätasaisesti. Teollisuusmaat tuottavat noin 2/3 maailman hiilidioksidipäästöistä, vaikka niissä asuu vain vajaa 1/4 väestöstä. Maailman köyhin viidennes tuottaa vain 2 prosenttia maailman päästöistä. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ilmastopolitiikan seuraukset uhkaavat jakaantua hyvin epätasaisesti. Useimmat kehitysmaat sijaitsevat jo ennestään kuivilla alueilla, joilla pienikin lämpeneminen on liikaa.

Miksi kehitysmaiden asukkaat tuottavat vähemmän päästöjä kuin teollisuusmaissa asuvat ihmiset? Mistä johtuvat näin suuret erot päästötasoissä Mistä syntyvät esimerkiksi tansanialaisen tai intialaisen perheen päästöt? Miten ne poikkeavat suomalaisperheen päästöistä?

Etsikää kysymyksiin vastauksia ja kirjoittakaa ne ylös. Keskustelkaa sitten luokassa löytämistänne vastauksista. Tehkää näytelmä tai tietoisku ilmastonmuutoksen vaikutuksista etelässä ja pohjoisessa. Keksikää roolihahmot, joissa osa on teollisuusmaiden sekä kehitysmaiden ihmisiä. Esittäkää näytelmä tai tietoisku sitten luokassa, aamunavauksessa tai välitunnilla koulun aulassa. Sopikaa esittämisestä opettajan kanssa, niin että muutkin luokat voivat tulla katsomaan.

Lähdevinkkejä

  • Esko Kuusisto, Lea Kauppi ja Pirkko Heikinheimo (toim.): Ilmastonmuutos ja Suomi. Yliopistopaino, Helsinki 1996.
  • Risto Isomäki: Luvassa lämpenevää. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Ympäristö ja kehitys ry, Helsinki 1996.
  • www.ilmasto.org, seuraukset
  • Oras Tynkkynen: Ilmastonmuutos ja kehitysmaat -tietolehtinen, Kehitysyhteistyön Palvelukeskus, Helsinki 1999, http://www.kepa.fi/tekstit/f4000_suomi/lehtiset/t9_ilmasto.html

 

Tulokset

Lopputuloksena (tiedon etsinnän tuloksia ja) tietoisku tai näytelmä.