ILMARI: Teemapäivä ilmastonmuutoksesta

Mikä ilmastonmuutos on? Mistä se johtuu?

Tehtävä

Järjestäkää teemapäivä yhdestä maailman pahimmista ympäristöongelmista, ilmastonmuutoksesta. Päivän valmisteluissa pääsette tutustumaan syvällisesti ongelmaan ja päivän aikana koko koulun oppilaiden tiedot ilmastonmuutoksesta lisääntyvät.

Tehtävänanto ja työohje

Julisteet

Tehkää julisteita ilmastonmuutoksen todisteista, syistä ja seurauksista. Rakentakaa julisteista näyttely esim. koulun aulaan. Taustamateriaalia julisteisiin löydät esimerkiksi ilmastonmuutosta laajasti käsittelevästä internetsivustosta osoitteesta www.ilmasto.org.

Julisteiden otsikoita voivat olla esimerkiksi (suluissa mahdollisia internet-lähteitä):

Tietoisku tai aamunavaus

Etsikää tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja kirjoittakaa siitä tietoisku. Pitäkää tietoisku esimerkiksi aamunavauksena. Samassa yhteydessä on hyvä kertoa, mitä muuta ilmastoteemapäivänä koulussa tapahtuu. Tietoiskun aiheiksi sopivat esimerkiksi (suluissa mahdollisia internet-lähteitä):

Materiaalit

Lokakuussa Suomessa vietetään energiansäästöviikkoa. Ilmastoteemapäivän voi yhdistää viikon tapahtumiin, syntyyhän suurin osa kasvihuonekaasupäästöistämme energiantuotannosta. Lisätietoja energiansäästöviikosta saat Motiva Oy:stä. Sieltä voit myös tilata esitteitä energiansäästöstä www.motiva.fi.

Vierailija / luennoitsija

Nuorten akatemian kautta voit tilata ympäristöjärjestön ilmastoasiantuntijan koululle. Luonto-liiton, Dodon tai Maan ystävien ilmastoasiantuntijat tekevät vuoden 2004 helmikuuhun saakka vierailuja kouluissa. Tilaukset pitää tehdä lokakuun loppuun mennessä. Miettikää etukäteen kysymyksiä tai asioita, joistahaluaisitte tietää. Pohtikaa myös millä tavalla ilmastotyötä voidaan jatkaa vierailun jälkeen. Käynnistetäänkö projekti vai tehdäänkö tutkielma. Kouluvierailijan voi tilata Nuorten akatemian nettisivujen kautta osoitteesta www.nuortenakatemia.fi/note.

Paikallisesti ilmastoasioita hoitaa kunnan ympäristönsuojeluosasto tai ympäristösihteeri. Hänellä on tietoa kunnan ilmasto-ohjelmasta ja muista paikallisista ratkaisuista, jotka vaikuttavat kunnan alueella syntyviin päästöihin. Kutsukaa hänet vierailulle kouluun tai tehkää haastatelu, jonka voitte julkaista koulun lehdessä tai kuunnella yhdessä luokassa.

Lisäksi paikalliset energiatoimistot tarjoavat neuvontapalveluita ja heidän edustajansa voi pyytää esitelmöimään koululle. Kunnan virkamiehet tavoitat soittamalla kunnan keskukseen. Paikallisten energiatoimistojen yhteystiedot taas löytyvät osoitteesta www.motiva.fi/kirjasto/Energiatoimistot.

Myös Marttaliitto on kouluttanut ilmastomarttoja, jotka tuntevat erityisesti kotitalouden ilmastovaikutukset. Ilmastomartta antaa käytännön neuvoja niin ravintoon kuin muihin elämäntapoihin liittyviin ilmastokysymyksiin. Voisiko paikallinen ilmastomartta vierailla kotitalouden tunnillä Lisätietoja ilmastomartoista ja paikallisen ilamastomartan yhteystiedot saat soittamalla Marttaliittoon, puh. 09-61874453.

 

Haastattelu

Haastatelkaa lähimmän ympäristökeskuksen työntekijää siitä, miten kunta tai kaupunki ottaa ilmastonmuutoksen huomioon toiminnassaan vai ottaako ollenkaan? Jos mahdollista, julkaiskaa haastattelu koulunne lehdessä tai nauhoittakaa haastattelu ja lähettäkää se aamunavauksessa tai kuunteluttakaa vain omalle luokalle.

Mediaseuranta 

Tutustukaa kansalaisjärjestöjen ilmastonmuutosta käsitteleviin internetsivuihin ja pohtikaa syitä sille, miksi tällaisia sivuja on tehty. Millaista käyttöä sivuilla voisi ollä Tiedotetaanko ilmastonmuutoksesta mielestänne tarpeeksi?

Seuratkaa muita viestintävälineitä ja pohtikaa, eroaako esim. eri lehtien, radiokanavien ja kansalaisjärjestöjen välittämä kuva ilmastonmuutoksestä Mitä syitä eroille voisi ollä (onko tää nyt ihan päässähumiseepahasti-ideä)

Sarjakuvapaja

Keksi oma sarjakuvahahmo, joka taistelee ilmaston saastuttajia vastaan. Kuka hahmosi on? Kenet ilmastonpuolustaja saa vastaansä Miten käy ilmastonmuutosneuvotteluissä Keitä ovat mustapukuiset teollisuuden lobbarit? Miten käy kasvihuonekaasujen päästörajoitusten? Tiukennetaanko Kioton pöytäkirjaä

Voit tehdä myös sarjakuvan, jolla kuvaat ilmastonmuutoksen vaikutusketjuja.

 

 

 

Tulokset

Teemapäivä, joka voi sisältää esim. tietoiskuja, julisteita, näytelmiä, roolipelejä, haastatteluja, sarjakuvapajan, vierailuja tai mitä vain keksitte.