Uusiutuvista energiamuodoista puhtia ilmastonmuutoksen torjumiseen

Tänään tiistaina Bonnissa alkaa historiallinen konferenssi – ensimmäinen hallitustenvälinen uusiutuvan energian kokous, johon odotetaan 74 ministeriä sekä noin kahta tuhatta muuta finanssimaailman, kehitysinstituutioiden, teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa.Virallinen Suomi, jonka delegaatiota johtaa ministeri Mauri Pekkarinen ei ole hiiskunut tavoitteistaan, mutta viime aikoina Suomi on muun muassa vastustanut tavoitteiden asettamista uusiutuvalle energialle ja energiansäästölle. Tämä meno ei saa jatkua Bonnissa.Bonnin kokous tarjoaa mahdollisuuden maailman hallituksille sopia uusista keinoista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja energiapalvelujen tarjoamiseksi kaikille maailman asukkaille. Kokouksen tuloksena voi olla maailmanlaajuinen uusiutuvan energian ohjelma, jolla on selvät tavoitteet, aikataulut ja rahoitusmekanismit.Suomalaiset kehitys- ja ympäristöjärjestöt jättivät eilen Suomen hallitukselle vetoomuksen, jossa vaaditaan muun muassa, että Suomi  • Tukee sitovan uusiutuvan energian tavoitteen asettamista EU-maille. Tavoitteen tulee olla vähintään 25 % kaikesta energiasta vuoteen 2020 mennessä. Suomen maakohtaisen tavoitteen suhteen tämä tarkoittaa 35–40 % kaikesta energiasta vuoteen 2020 mennessä, mikä on linjassa Suomen uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman kanssa.
  • Sitoutuu lopettamaan fossiilisten energiamuotojen tukemisen kehitysyhteistyövaroilla, vientiluotoilla ja –takuilla vuoteen 2008 mennessä.
  • Edellyttää Maailmanpankkia, Euroopan Investointipankkia ja muita kansainvälisiä kehitysrahoituslaitoksia luopumaan fossiilisten energiateknologioiden tukemisesta ja siirtämään tuen uusiutuville energiamuodoille.


Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet
Suomen YK-liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen UNICEF
Greenpeace
WWF
Luonto-Liitto
Natur och Miljö

Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto
Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanja
Maan ystävät
yhteistyössä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kanssa


Lisätietoja:


Vetoomusteksti kokonaisuudessaan


Mali-Folkecenter on Dodon yhteistyöjärjestö Malissa. MFC edistää kestävää kehitystä malilaisissa kylissä rakentamalla uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia ratkaisuja ja kouluttamalla paikallisia asukkaita niiden käyttäjiksi.