Kehitys- ja ympäristöjärjestöt vetoavat hallitukseen: Suomen oltava aloitteellinen Bonnin uusiutuvien energiamuotojen kokouksessa

Virallinen Suomi, jonka delegaatiota johtaa ministeri Mauri Pekkarinen ei ole hiiskunut tavoitteistaan, mutta viime aikoina Suomi on muun muassa vastustanut tavoitteiden asettamista uusiutuvalle energialle ja energiansäästölle. Tämä meno ei saa jatkua Bonnissa.


Bonnin kokous tarjoaa historiallisen mahdollisuuden maailman hallituksille sopia uusista keinoista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja energiapalvelujen tarjoamiseksi kaikille maailman asukkaille. Suomen täytyy tukea maailmanlaajuista uusiutuvan energian ohjelmaa, jolla on selvät tavoitteet, aikataulut ja rahoitusmekanismit.


Suomi pitää itseään uusiutuvan energian mallimaana. Biopolttoaineiden käyttö teollisuudessa onkin meillä hyvällä tasolla, mutta samaan aikaan olemme tuulivoiman kehitysmaa, emmekä voi ylpeillä lämpöpumpuilla tai puun pienkäytöllä. Lisäksi Suomi tukee fossiilista taloutta muuallakin maailmassa: energiaan suuntautuvista kehitysyhteistyömäärärahoista ja luotoista vain 8 % menee uusiutuville energialähteille.


Suomalaiset kehitys- ja ympäristöjärjestöt vetoavat Suomen hallitukseen, jotta se muun muassa  • Tukee sitovan uusiutuvan energian tavoitteen asettamista EU-maille. Tämän tulee olla vähintään 25 % kaikesta energiasta vuoteen 2020 mennessä. Suomen maakohtaisen tavoitteen suhteen tämä tarkoittaa 35-40 % kaikesta energiasta vuoteen 2020 mennessä, mikä on linjassa Suomen uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman kanssa.
  • Sitoutuu lopettamaan fossiilisten energiamuotojen tukemisen kehitysyhteistyövaroilla, vientiluotoilla ja -takuilla vuoteen 2008 mennessä. Jotta tämä tapahtuisi asteittain, olisi jo vuodesta 2005 lähtien 20 % energiahankkeisiin suunnattavasta julkisista tuista varattava uusiutuvalle energialle. 
  • Edellyttää Maailmanpankkia, Euroopan Investointipankkia ja muita kansainvälisiä kehitysrahoituslaitoksia luopumaan fossiilisten energiateknologioiden tukemisesta ja siirtämään tuen uusiutuville energiamuodoille.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Suomen YK-liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen UNICEF, Greenpeace, WWF, Luonto-Liitto, Natur och Miljö, Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto, Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanja sekä Maan ystävät yhteistyössä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kanssa.


Lisätietoja:


Kaisa Kosonen, energiakampanjavastaava, Greenpeace, p. 050 368 8488
Sirpa Pietikäinen, hallituksen puheenjohtaja, YK-liitto, p. 050 466 6222