”Vedestä on maksettava”, todetaan nyt myös Venäjällä

Venäjän vesiviraston johtaja Rustem Hamitov on ilmaissut kannattavansa vedenkäytön tekemistä maksulliseksi Venäjällä, kertoo uutistoimisto Novosti. Vesimaksujen kerääminen tuo Hamitovin mukaan vesivarat mukaan valtion talouteen. ”Monesti luonnovaroja käytetään ilmaiseksi tai mitätöntä korvausta vastaan. Veden ja vedenkäytön on oltava maksullista”, sanoi Hamitov.


Kuten Hamitov huomautti, vesimaksujen avulla voidaan kerätä varoja taloudellisen toiminnan jokiin kohdistuvien vaikutusten poistamiseen. Nykyään vesivoimalat maksavat vähän vedenkäytöstä, eivätkä jokiin saasteita päästävät kunnat huolehdi puhdistuslaitoksista.


Hamitovin aloitetta tuki Volgan alueen presidentin edustaja Sergei Kirienko, jonka mukaan joet ovat nykyään heitteillä. Kirienko näkee ratkaisuna yhtenäisen joen hallintajärjestelmän, jollainen on käytössä muun muassa Rein-joella Saksassa.


Uutinen Venäjäksi 18.5.2004


Dodon Venäjä- ja lähialuetoiminta