Medlemskap

Stöd Dodos verksamhet genom att bli medlem i organisationen. Medlemsavgiften är 25 euro (arbetslösa, studeranden och skolelever 15 euro) och betalas kalenderårsvis. Ifall du vill stöda Dodo lite extra, kan du också betala en understödsmedlemsavgift på 100 euro per år eller göra en fri donation.


Till medlemsförmåner hör medlemstidningen Drontti (finskspråkig) som kliver in genom din postlucka.


Du blir medlem genom att (1) Betala medlemsavgiften på Dodos konto och (2) Skriva följande uppgifter i meddelandefältet: ditt hela namn, din adress, din hemort och ditt födelseår samt en eller flera av följande bokstäver:


A -medlemskap 15 euro(arbetslösa, studerande, under 18 år)
B -medlemskap 25 euro
C -understödsmedlemskap 100 euro
D -fri donation


Alternativt kan du skicka uppgifterna per epost till adressen . Kom ihåg att i meddelandet nämna att du söker medlemskap och att du redan betalt medlemsavgiften.

Dodos kontonummer är NORDEA 155530-101759.