Deltagande


Du kan ta del…


– i Dodos basverksamhet: Det behövs alltid hjälp med diverse småsysslor, t.ex. då tillställnigar arrangeras, för att hålla liv i verksamheten. Skicka dina kontaktuppgifter via epost till adressen , så tar vi kontakt med dig. Kom ihåg att i ditt meddelande nämna att du är intresserad av att verka i Dodo.

– i enskilda projekt på olika orter. Projekten syftar till att målmedvetet och inom en viss tidsram förverkliga vissa målsättningar. De är ofta finansierade med externa öronmärkta pengar.

– i diskussionsgrupper , i vilka du får njuta av trevlig växelverkan mellan andra likasinnade och dessutom utveckla din förmåga att kommunicera och förstå olika synpunkter.

– i fester, utfärder och annat tidsfördriv på olika orter. Dodo organiserar också nationella träffar med olika teman.

– genom att bli medlem för 25 / 15 euro – och inget hindrar dig från att skänka en större summa för den goda saken. Som medlem får du medlemstidningen Drontti och ser till att Dodon i sin återuppväckta form mår bra!

Dodo-listan


Dodo-listan är organisationens populära (men främst finskspråkiga) epostlista. Till listan skickas information om aktuella miljöfrågor och kommande tillställningar.

Du kan skriva in dig på listan genom att skicka ett epostmeddelande med texten subscribe dodo-lista till adressen .

Du kan på motsvarande sätt radera ditt namn från listan genom att skicka ett meddelande med texten unsubscribe dodo-lista till adressen .