Ympäristö koneena ja elämyksinä

Dodon 10-vuotisjuhlaseminaari Ympäristön särmät lauantaina 8.10. osoitti, että ympäristöajattelu ei ole marginaalinen elämänalue vaan jokainen ihminen on omanlaisensa ympäristöfilosofi. Arkkitehti Panu Lehtovuoren, äänimaiseman tutkija Outi Ampujan, kirjailija Leena Krohnin, biologi Markku Viitasalon ja muiden alustajien puheenvuoroista rakentui monisärmäinen kokonaisuus, joka valotti ympäristön käsitettä henkilökohtaisin havainnoin ja yllättävin konkretisoinnein.

Seminaarin päätösosassa pohdittiin omakohtaisten ympäristökokemusten roolia ekologisen kriisin ratkaisemisessa. Tutkimuspäällikkö Ossi Naukkarinen heitti ympäristöjärjestöille tiukan haasteen: ympäristöongelmien ratkaisemiseksi pitää elämyksellistää ne. Sitä varten on voitettava ihmisten taipumus sulkea epämiellyttävät asiat oman lähipiirin ulkopuolelle.

Filosofi Tuomas Nevanlinna purki ympäristön käsitteen taustaoletuksia ja osoitti sen yhteydet tieteellis-teknologisen luontosuhteen ongelmiin. Hän väitti, että pohjimmiltaan nykyihminen pitää ympäristöä vapautensa esteenä ja toivoo korvaavansa sen täydellisesti toimivalla koneella. Maailman tekninen haltuunotto ei kuitenkaan ole ratkaisu vaan osa ongelmaa. Noidankehän katkaiseminen vaatii ajattelun ehtojen radikaalia kyseenalaistamista.

Lisätietoja: Aino Rajala, info [at] dodo.org / p. 050 5738 405