Ilmastotiedotukseen pitää satsata tulevaisuudessakin

Yhteistoimintaa tarvitaan, jotta suurimpaan meitä uhkaavaan haasteeseen voidaan vastata. Ilmastotiedotus ja esimerkiksi Ilmari-hankkeen tyyppiset järjestöjen ilmastotiedotushankkeet ovat tärkeitä yhteistoiminnan edellytysten luonnissa. Tämä johtopäätös syntyi viikonloppuna Maan ystävien, Dodon, Luonto-Liiton ja Nuorten Akatemian yhteisen Ilmari-ilmastotiedotushankkeen juhlaseminaarissa.


”On pelottavaa, että nyt eduskunnan käsiteltävänä olevassa uudessa ns. energia- ja ilmastostrategiassa ilmastotiedotukseen varattuja rahoja
ollaan entisestään pienentämässä. Kansalaisten osallistumismahdollisuudet pitää turvata ja ilmastoviestinnän tarve on kasvamassa eikä vähenemässä,” muistutti Tuuli Kaskinen Dodosta.


Ilmari-hanke on näiden neljän järjestön yhteinen hanke, jossa vieraillaan yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa ja keskustelemassa ilmastonmuutoksesta. Kolmen lukuvuoden aikana Ilmari-ilmastotiedotushankkeessa on vierailtu kouluissa pitämässä ilmastotunti 500 ryhmälle ja vierailuilla on tavoitettu jo yli 12 000 nuorta. Vierailuja on tehty eri puolilla Suomea Helsingistä Muonioon ja Porista Joensuuhun. Hankkeessa on kolmen lukuvuoden aikana koulutettu 100 ilmastolähettilästä vierailuja toteuttamaan. Hankkeessa on tuotettu materiaalia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, esimerkiksi verkossa oleva ilmastopeli http://www.ilmasto.org/peli innostaa uusia kohderyhmiä ilmastonsuojeluun.


”Poliittiset ja taloudelliset päättäjät ovat ilmastonsuojelun edistämisessä ratkaisevassa asemassa, mutta ilmastotalkoisiin tarvitaan kaikkia suomalaisia. Ilmari-hankkeessa nuoret ovat puhuneet suoraan nuorille ja innostaneet tekemään valintoja ilmaston puolesta omassa elämässä. Ilmastolähettilään kannattaisi vierailla joskus eduskunnassakin,” perusteli juhlaseminaarissa alustanut ilmastopolitiikkaan perehtynyt kansanedustaja Oras Tynkkynen ilmastoviestinnän tarvetta.


Hankkeen viime vuoden lopulla saaman Pandapalkinnon ja 500 kouluvierailun täyttymisen kunniaksi lauantaina 8.4.2006 pidetyssä hankkeen juhlaseminaarissa alustivat Ilmatieteenlaitoksen erikoistutkija Heikki Tuomenvirta, Euroopan parlamentin jäsen Riitta Myller (sd), kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.), toimittaja Pasi Toiviainen ja Ilmastonmuutoksen viestintäohjelman ohjelmapäällikkö Kirsti Kärkkäinen.


Seminaarissa pohdittiin ilmastoviestinnän haasteita ja kehitettiin uusia ideoita ilmastotiedotukseen. Kolmetuntisen aikana keskusteltiin ilmastonmuutoksesta niin akateemisesta, viestinnällisestä kuin poliittisestakin näkökulmasta aiheiden vaihdellessa Venus-teoria-dokumentin vaikuttavuudesta EU:n pitkän aikavälin päästövähennyssuunnitelmiin.


”On paikallaan kysyä, miten ilmastonmuutos, sen vaikutukset ja torjuntatoimien tarve on onnistuttu konkretisoimaan kansalaisten arkipäivään. Ilmari-hankkeesta keväällä 2005 Sinikka Kuntun tekemän arviointiraportin mukaan hankkeen vahvuutena on juuri ilmastonmuutoksen tuominen omakohtaiselle tasolle ja arkipäivään ja arkivalintojen ja muiden vaikuttamistapojen pohtiminen yhdessä nuorten kanssa. Toiminnan laajentamiselle olisi huikea tarve, ” jatkaa Riitta Savikko Maan ystävistä.


Ilmari-hanke on saanut tukea Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmastonmuutoksen viestintäohjelmasta lukuvuosina 2003–2004, 2004–2005 ja 2005–2006.


Lisätietoja:


Tuuli Kaskinen
050 5149752
tuuli.kaskinen [at] dodo.org


Riitta Savikko
040 8343997
riitta.savikko [at] maanystavat.fi