Tiivis yhdyskuntarakenne ja parempi muotoilu kestävän kehityksen avaimina

Kansallista kestävän kehityksen strategiaa valmistelevalle strategiaryhmälle


Dodo arvostaa mahdollisuutta osallistua kestävän kehityksen strategian valmisteluprosessiin ja kiittää luonnoksen tekijöitä kattavan ja laajan aineiston kokoamisesta.


Dodo pitää erittäin tärkeänä yhdyskuntarakenteen hajauttamisen pysäyttämistä, sillä tiiviillä yhdyskuntarakenteella on positiivinen vaikutuksensa jokaiseen kestävän kehityksen osa-alueeseen. Kaupunkimainen, tiivis ympäristö edistää innovaatioiden syntyä mahdollistamalla erilaisten ihmisten kohtaamiset ja yhteistyön. Myös aktiivisen kansalaisuuden toteuttamisen edellytykset toteutuvat paremmin tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Lisäksi tiiviillä yhdyskuntarakenteella on myös suorat ekologiset vaikutuksensa liikenteen matalampien päästöjen sekä viheraluekäyttöön säästyvän maa-alan myötä.


Suomalaisten yritysten tulee oppia uutta erityisesti käytettävyydestä, muotoilusta ja palvelujen tuotteistamisesta. Dodo näkee, että vain näin suomalaiset yritykset voivat pysyä kilpailukykyisinä ja tarjota kuluttajille yhä parempia, elämyksellisempiä, elinkaareltaan kestävämpiä ja vähemmän materiaintensiivisiä tuotteita. Hyvinvoinnin kasvattamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi olisi Dodon mielestä toimittava ensisijaisesti näillä keinoilla materiantuotannon volyymin kasvattamisen sijaan.

Dodo toivoo, että kestävän kehityksen strategiasta todellisuudessakin tulee keskeinen toimintaa ohjaava asiakirja sekä valtionhallinnossa, elinkeinoelämässä, että muilla alueilla. Dodo näkee, että nyt valmisteltavalla strategialla on tähän hyvät edellytykset, erityisesti mikäli strategiatekstiä luettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi tiivistetään ja toimitetaan.


Kunnioittavasti,


Aleksi Neuvonen
puheenjohtaja


Tea Tönnov
varapuheenjohtaja


Luonnos Kansalliseksi kestävän kehityksen strategiaksi