Kaupunkisuunnittelu
Paikallinen toiminta


Eri Dodo-kaupungeissa problematiikkaa lähestytään eri näkökulmista:

Helsinki: Urbaanin aakkoset, Kallion kehittäminen, kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen opintopiiri ym. ym.

Tampere: Onko Tampereella kaupunkisuunnittelustrategiaä Miten ilmastonmuutosta torjutaan kaavoituksessä Täydennysrakentamalla keskustaa ja radanvarsia vai levittämällä uutta ”ekologista” kaupunkirakennetta Vuorekseen ja Nurmi-Sorilaan?


Turku: Epäkaupungista eurooppalaiseksi kulttuurikaupungiksi? Ruutukaava-alueen urbanisointi. Kaupallisen ja vanhan keskustan yhteen liittäminen: sillan paikkä Radanvarsien hyödyntäminen ja pikaratikka.


Jyväskylä: Urbaaniparatiisi ja onnellinen kaupunki.

LahtiValtakunnalliset projektit


Urbaanin aakkoset
Mihin elämä tarttuu (loppuun saatettu)


Hyödyllisiä linkkejä


www.newurbanism.org

www.carfree.com
Kuopio 2015

Yhteyshenkilö


Inari Penttilä
inari.penttila[at]dodo.org
p. 045-138 0285


Lisäksi Dodolla on kaupunkikulttuuriin liittyvää kaupunkiaiheista toimintaa, ks Kaupunkilaiset Utopiat