Ilmari-kouluvierailijoita koulutetaan jälleen 4.-5.9.2010

Uusille kouluvierailijoille järjestetään koulutus la-su 4.-5. syyskuuta Helsingissä. Koulutus antaa valmiudet pitää ilmastonmuutosaiheisia oppitunteja valmiiden materiaalien avulla yläkouluissa, ammattioppilaitoksissa ja lukioissa. Esiintymis- ja argumentointitaidoista on hyötyä tehtävässä, samoin kuin vahvasta yleissivistyksestä. Koulutuksen käyneet sitoutuvat pitämään vähintään neljä ilmastonmuutosaiheista oppituntia oman alueensa kouluissa.
 
Ajatuksena Ilmarissa on, että nuoret kertovat ilmastonmuutoksesta nuorille. Koulutus on maksuton ja pidetyistä oppitunneista maksetaan pieni palkkio. Lisäksi kouluvierailijoille korvataan koulutuspaikkakunnalle matkustamisesta aiheutuneet kulut. Koulutukseen voi hakea täällä sijaitsevalla lomakkeella aina perjantaihin 27. elokuuta asti: http://www.ilmasto.org/opetus_ja_pelit/ilmastotietoa_kouluille/hae_ilmastolahettilaaksi.html

Ilmari-hankkeessa on tehty vuosien 2002-2010 aikana yli tuhat kouluvierailua eri puolilla Suomea. Sekä oppilaat että opettajat ovat kokeneet kouluvierailut myönteisinä ja useissa kouluissa Ilmari-kouluvierailuja tilataan joka vuosi uudestaan ja uudestaan. Hanketta koordinoivat kansalaisjärjestöt Nuorten Akatemia, Dodo, Maan ystävät ja Luonto-Liitto ja sitä rahoittaa Opetusministeriö.

Ilmari-kouluvierailuja voi tilata Nuorten Akatemian kautta. Lukuvuonna 2010-2011 koulujen on mahdollista tilata myös Kansallisteatterin näytelmää Globen Uupuneet.

 
Lisätietoja:
Tea Tönnov

+358 44 5269073