Payday Loan UK

Kokouksen puheenjohtajana toimii Romanian ympäristö- ja metsäminsteri H. E. László Borbély. Tervehdyspuheessaan hän lyhyesti vetää yhteen tärkeimmät tavoitteet: kuljetukset tehokkaimmaksi, kemikaaleihin enemmän elinkaariajattelua ja jätehuollon painopisteet jätteen tuotannon minimointiin. Kaivostoiminnassa on huomioitava ympäristö- ja terveysvaikutusten lisäksi myös sosiaaliset vaikutukset.

Economic growth is the prerequisite for societal development. Yet it needs not be „development at all costs” but one that is well balanced, that takes into consideration the environment and its resources, their capacity to regenerate, or the possibility of replacing them with other resources, reducing pressure on ecosystems.

Elintasoerot teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden välillä tuottavat aika repiviä ristiriitoja, kun puhutaan taloudellisesta kasvusta. Kehittyvät maat voivat aika perustellusti puhua taloudellisen kasvun tarpeellisuudesta. Kasvua tarvitaan, jotta saavutetaan riittävä rahoituspohja hyvälle hallinnolle ja demokratialle. Sen sijaan sama argumentti on heikko, kun se tulee teollisuusmaiden suusta.

Ensimmäisenä päivänä ei taideta päästä vielä kovin syvälle saavutettujen etujen puolustamiseen, oman imagon kiillottamiseen tai huonoihin argumentteihin. Nyt pidetään innostavia puheenvuoroja siitä, kuinka tärkeiden asioiden äärellä ollaan ja miten suuria kaikki haasteet ovat.

Suomen valtuuskunta on perinteisesti ottanut mukaan yhden kansalaisjärjestöedustajan. Tänäkin vuonna CSD:n kansalaisjärjestöedustaja on Dodosta. Valtuuskunta on koottu ympäristöministeriön, ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajista. Valtuuskunnan työtä tukee Suomen pysyvä YK-edustusto.

Suuri osa kokouksesta ja oheistapahtumista tullaan järjestämään YK:n päämajan remontin vuoksi rakennetuissa väliaikaisessa rakennuksessa, Bántanamossa. Korkeat salit, lasikopeissa istuvat simultaanitulkit ja valkoiset yhden korvan kuulokkeet eivät tällä kertaa ole läsnä luomassa kokoustunnelmaa.