Tuulisähköyhtiö Lumituulen osakeanti – loppukiri alkaa

Suomen tavoite on rakentaa 2500 MW tuulivoimaa vuoteen 2020 mennessä, mutta edistys on ollut verkkaista. Nyt kellä tahansa meistä on tilaisuus omistaa tuulivoimaa ja vaikuttamaan samalla siihen, millä energialla Suomi pyörii. Tuulisähköä saa nykyään monenlaisilta toimijoilta, mutta vaikuttaako sen ostaminen? Kun maksaa sähköstä Lumituulelle, voi olla varma että se on tuotettu ainoastaan tuulivoimalla ja että tuotot käytetään tuulivoiman rakentamiseen. Osakkaana voi myös itse vaikuttaa yhtiön toimintaan yhtiökokouksissa.

Lumijoen Varjakassa tapahtuvan sähköntuotannon lisäksi Lumituuli on ollut mukana kehittämässä myös suurempia puistoja, muun muassa merituulipuistoa Oulunsalon ja Hailuodon välisellä merialueella. Edellinen Lumituulen osakeanti ylimerkittiin 1,5-kertaisesti. Yhtiö uskoo, että tälläkin kertaa kiinnostus on suurta.

Lumituulen uuden voimalan arvioidaan tuottavan 4-5 GWh sähköä vuodessa ja sitä myydään ainoastaan osakkaille. Yksi osake maksaa annissa 260 euroa, ja sillä saa ostaa vuodessa 500 kWh tuulisähköä. Kerrostalokaksiossa kuluu noin 2000 kWh sähköä vuodessa. Tällä hetkellä sähkön hinta osakkaille on 5,95 snt/kWh. Lumituulen yhteistyökumppanina toimii Ekosähkö Oy, joka hoitaa sähkön laskutuksen ja sähkötaseen tasauksen.

Voimalan uusimiseen liittyvä hankinta-, luvitus- ja rakennusprosessi on vielä kesken. Mikäli voimalan rakentaminen ei jostain syystä onnistuisi, voidaan hanke keskeyttää ja joko peruuttaa osakeanti tai käyttää kerätty pääoma tuulivoimalahankkeeseen jossain toisessa kehitettävässä kohteessa. Merkitsijän oikeudet ja hankkeen riskit on käsitelty yksityiskohtaisemmin varsinaisessa osakeantiesitteessä.

Lumituuli Oy on vuonna 1998 perustettu, Suomen ensimmäinen kuluttajien omistama tuulisähköyhtiö. Dodo ry on yksi Lumituulen osakaista. Yhtiöllä on yli tuhat sähkönkuluttajaa.

Virallinen Finanssivalvonnan hyväksymä osakeantiesite on saatavilla yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/merkinta ja osakkeiden merkintä tapahtuu samassa paikassa 15.12.2011-24.1.2012

Lisätietoja:
Lumituuli oy:n toimitusjohtaja Sampsa Hario, , p. 040-5858483