Työkokeiluun Dodoon ja Kääntöpöydälle!

Haussa työkokelaspari: helmi-toukokuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu 2024 (4 kk, 20 viikkotyötuntia)

Dodo hakee kahta helsinkiläistä työkokeiluun kaupunkiviljelykeskus Kääntöpöydälle Keski-Pasilaan neljän kuukauden työkokeiluun. Helmi-toukokuun jaksolla aloitetaan taimikasvatus, järjestetään kevään tapahtumia ja rakennetaan saunaa. Touko-elokuun jaksolla siirretään taimet ulos kasvihuoneeseen ja kylvetään ulos sekä järjestetään kevään ja kesän tapahtumia. Syys-joulukuun jaksolla hoidetaan viljelmiä, kerätään satoa ja järjestetään syksyn tapahtumia.

Hakijan odotetaan olevan kätevä käsistään, kiinnostunut Dodon toiminnasta ja halukas oppimaan kaupunkiviljelystä. Tapahtumatuotannon, rakennusalan ja viherrakentamisen opinnot ja työt katsotaan eduksi. Olet mielellään kiinnostunut kasveista, ja ympäristöasiat ovat sydäntäsi lähellä. Et pelkää pieniä raksahommia, hallinnollisia tehtäviä etkä uusien ihmisten tai ideoiden kanssa työskentelyä. Työkielinä suomi ja/tai englanti. Oma-aloitteisuus ja vastuullisuus plussaa. Työkokeilun laajuus on 4kk ja 20 viikkotyötuntia.

Varmistathan ennen hakemista Helsingin työllisyyspalveluista, että olet oikeutettu työkokeilupaikkaan. Lisää tietoa työkokeilusta Työmarkkinatorilla.

Työtehtävät:

  • Kaupunkiviljely ja viljelmän kunnostustyöt (eduksi luetaan viheralan tai rakennusalan koulutus tai rakennuskokemus)
  • Kääntöpöydän yhteisöviljelmän koordinointi, toimiminen vapaaehtoisten kanssa
  • Osallistuminen Kääntöpöydän tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen

Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen malm.nordlund (at) dodo.org, mitä pikemmin, sitä aikaisemmin voit aloittaa, kerro myös mikä jakso sinua kiinnostaa!


In english:

Work try-out, Turntable, Feb-May, May-Aug, Sept-Dec 2024 (4 months, 20h/week)

Dodo is looking for two people from Helsinki for a four-month work trial at the urban agriculture center Turntable in Pasila. In the February-May period, seedling cultivation will begin, spring events will be organized and a sauna will be built. In the May-August period, the seedlings are moved out to the greenhouse and seeds are sown outside, and spring and summer events are organized. In the September-December period, crops are tended, harvest is collected and autumn events are organized.

The applicant is expected to be handy, interested in Dodo’s activities and willing to learn about urban farming. Studies and work in event production, construction and landscaping are considered an advantage. You are interested in plants, and environmental issues are close to your heart. You are not afraid of small repair tasks, administrative tasks or working with new people or ideas. The working languages are Finnish and/or English. Self-initiative and responsibility a plus.

Before you apply please check from your local TE services that you are allowed to have a supported salary or work try-out. More information about work try-out on the Job Market webpage.

Work tasks:

  • Urban gardening and repairing the garden structures (gardening, landscaping or equivalent training will be considered an advantage as well as building)
  • Coordinating the Turntable community garden, working with volunteers
  • Participating in the Turntable event planning and organizing

Send your application and CV to malm.nordlund (at) dodo.org, the sooner the earlier you can start!