Ilmaston lämpeneneminen samentaa järvet

Ilmaston lämpeneneminen samentaa järvet

Ilmaston lämmetessä maa routaantuu lyhyemmäksi ajaksi, mikä kiihdyttää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Myös lisääntyvät sateet tehostavat huuhtoutumista. Näin järvet ja Itämeri rehevöityvät entisestään, arvelivat Reflect-tutkimushankkeen osanottajat.

Kolmivuotisen ympäristön ja ilmaston muuttumisen järviin heijastuvia vaikutuksia tutkivan Reflect-tutkimushankkeen loppuseminaarissa Suomen järvien arveltiin muuttuvan rehevämmiksi ja lämpimämmiksi.

Lämpenevä ilmasto lyhentää talvea, joka tähän asti on hidastanut merkittävästi ravinteiden valumista vesistöihin. Kun ilmasto lämpenee ja muuttuu sateisemmaksi, valumat pahenevat. Seurauksena järvet tummuvat ja rehevöityvät, ja sinilevä viihtyy niissä entistä paremmin.

Järvien lämpökerrostuneisuus saattaa myös kasvaa, mikä yleistää happikatoja. Happikadot lisäävät rehevöitymistä entisestään edistämällä pohjan ravinteiden liukenemista veteen.

Järvien rehevöityessä pintavesien laatu heikkenee. Järvivettä käytetään Suomessa taajamien ja teollisuuden raakavetenä, joten muutos heijastuu suoraan ihmisten terveyteenkin: veden laadun huonontuessa sitä pitää käsitellä yhä voimakkaammilla kemikaaleilla, joilla on usein epäsuotuisia terveysvaikutuksia.

Lähde: Helsingin Sanomat lauantaina 9.12.2000